content

Correcties Digitale Stamboom

In de loop der tijd zijn verschillende correcties in de Digitale Stamboom uitgevoerd. Het is mogelijk dat u in het verleden gegevens heeft overgenomen die incorrect blijken te zijn. Op deze pagina bieden we u tekst en uitleg om uw gegevens te kunnen corrigeren en we raden u aan de gegevens nogmaals na te gaan in de Digitale Stamboom. Onze excuses voor het ongemak.

Vaak zijn gegevens gecorrigeerd naar aanleiding van meldingen van gebruikers van de Digitale Stamboom. We zijn deze gebruikers zeer erkentelijk. Mocht u in de Digitale Stamboom fouten ontdekken, dan vragen we u vriendelijk deze bij ons te melden, zodat we de kwaliteit van de Digitale Stamboom kunnen blijven verbeteren.

Algemeen

Dopelingen stonden in de DS per definitie vermeld met de achternaam van de vader. Buitenechtelijke kinderen met de achternaam van hun moeder waren niet vindbaar. Dit is gecorrigeerd. Dopelingen zijn nu vindbaar met de juiste achternaam, wanneer zij een achternaam hadden.

Berkel en Rodenrijs

DTB Trouwen

De benaming Ambachtstrouw was onjuist en is gecorrigeerd in Trouw gaarder.  
De benaming Gerechtstrouw was onjuist en is gecorrigeerd in Ambachtstrouw. 

DTB Begraven

De benaming “Wonende’ bij begraaflocatie was onjuist en is gecorrigeerd in “Begraaflocatie”.  
Inventarisnummer 518 (periode 1769-1791) werd onjuist weergegeven als Begraven Gaarder en is gecorrigeerd in Begraven Gereformeerd.  
De benaming “Register van aangegeven lijken” (periode: 1780 – 1805) was onjuist en is gecorrigeerd in Begraven gaarder.  
 
De benaming Begraven gaarder (periode: 1806 - 1811) was onjuist en is gecorrigeerd in “Register van aangegeven lijken”.  
 
Het Register van Overledenen (periode: 1806 – 1811) is dubbele informatie met het bovengenoemde “Register van aangegeven lijken”. De gegevens van het Register van Overledenen zijn om die reden verwijderd. 

Bleiswijk

DTB Trouwen

Van Gerechtstrouw Bleiswijk zijn twee bronnen ingevoerd: zowel de aangifte van het huwelijk als het huwelijk zelf. Om die reden zult u bruidsparen bij Gerechtstrouw Bleiswijk tweemaal aantreffen in de Digitale Stamboom.

DTB Begraven

Foutief was de overlijdensdatum in Begraven gaarder 1717 – 1781. In de originele registers is deze datum de registratiedatum van de begrafenis. Dit is gecorrigeerd in begraafdatum, al is dit niet in alle gevallen correct. Niet elke registratie vond plaats op dezelfde dag als de begrafenis waarover geschreven is.

Charlois

DTB Begraven

Voor de jaren 1806-1811 was abusievelijk als bron "Begraven gaarder" ingevoerd. Dit is bij deze registraties gecorrigeerd in “Register van aangegeven lijken”.  

Delfshaven

DTB Trouwen

Foutief was de benaming Delfshaven Gerechtstrouw voor een deel van de registraties. Gecorrigeerd: Rotterdam Stadstrouw.  
Inventarisnummer 1151 (periode: 1677-1792) stond onjuist vermeld als Trouw Oud-Katholiek. Dit is gecorrigeerd in Trouw Rooms-Katholiek/Oud-Katholiek. 

IJsselmonde

DTB Trouwen

Foutief was de benaming Trouw gaarder West-IJsselmonde bij trouwregistraties van voor 1767. Op West-IJsselmonde was voor 1767 namelijk nog geen gaarderregister in gebruik. De bruidsparen van West-IJsselmonde werden voor hun belastingverplichting geregistreerd in Oost.
De benaming is voor de registraties van voor 1767 in alle gevallen gewijzigd in Trouw gaarder Oost-IJsselmonde.  
Bij de Trouw gaarder registraties na 1767 ontbrak geregeld de bronnaam. Dit is per registratie rechtgezet. De bronnen zijn óf Trouw gaarder Oost-IJsselmonde óf Trouw gaarder West-IJsselmonde. 

Katendrecht

DTB Trouwen

Foutief was de benaming Ambachtstrouw. Dit is gecorrigeerd in Trouw Gaarder. 

DTB Begraven

Foutief was de benaming Begraven Gaarder (periode: 1806 – 1811). Dit is gecorrigeerd in “Register van aangegeven lijken”.  
De correcte registraties Begraven Gaarder hadden foutieve bronnummers (archiefbloknummer en inventarisnummer). Aan deze registraties zijn de juiste bronnummers toegevoegd.

Pernis

DTB Begraven

Overledenen in de gaarderregisters stonden ten onrechte vermeld in de plaats Poortugaal. Dit is gecorrigeerd.

Rotterdam

DTB Dopen

De benaming Dopen Doopsgezind was onjuist. De opgenomen registraties van jonggeborenen zijn geen doopregisters. Dit is gecorrigeerd in Geboorte doopsgezind. 
Een aantal van de doopsgezinde geboorteregistraties bleek dubbel ingevoerd in de Digitale Stamboom. Van de dubbele vermeldingen is er steeds één verwijderd. 
Een deel van de Rooms-katholieke dopelingen van de kerk van de Leeuwenstraat waren onjuist weergegeven als Lutherse dopelingen. Geconstateerde foutieve vermeldingen zijn gecorrigeerd. Mogelijk treft u zelf nog een rooms-katholieke dopeling aan die foutief is vermeld als luthers. We ontvangen graag een melding daarvan.
Bij de Rooms-Katholieke kerk Leeuwenstraat waren in de periode 1671-1703 twee pastoors werkzaam die ieder een eigen doopregister bijhielden. Aan de vermeldingen is nu de bronverwijzing toegevoegd.

DTB Trouwen

Ondertrouwdata van Trouw Schots stonden foutief vermeld als trouwdata. Deze zijn gecorrigeerd en worden nu correct weergegeven als ondertrouwdata 
Het woord 'spinster' bij de bruid in de registraties van Trouw Schotse Kerk werd foutief geïnterpreteerd als zijnde een beroep. Dit is gecorrigeerd als j.d. (jongedochter). 
Trouw Gereformeerd, 25 januari 1749 t/m 28 januari 1749 bleek niet ingevoerd. Inmiddels zijn deze trouwregistraties ingevoerd en voor raadplegers online vindbaar.

DTB Begraven

Foutief waren de interpretaties Waalse Kerk, Schotse Kerkhof en Nieuwe Kerkhof voor de afkortingen WK, SK en NKh. Gecorrigeerd: Westerkerkhof, Suiderkerkhof en Nieuwe kerk huur.  
De benamingen Weeskamer Rotterdam en Begraven Weeskamer zijn twee namen voor dezelfde bron. Dit is verduidelijkt: ze zijn nl. beiden vervangen voor “Registers overledenen Weeskamer”.  
De begraafboeken van de remonstrantse gemeente zijn dubbele informatie met de lidmatenboeken van de remonstrantse gemeente. De begraafboeken zijn verwijderd. De lidmatenboeken geven veel meer extra informatie.
Een lijst met Joodse overledenen genoemd in diverse bronnen (Gaarderregisters, registers van overledenen, begraafregister van de Israelitische gemeente, en de jaarboeken van Manheer) was ten onrechte in zijn geheel ingevoerd met de bronvermelding Begraven Gaarder. Bij deze personen is de werkelijke bronvermelding toegevoegd.
Begravenen genoemd in de jaarrekeningen van de kerkmeesters waren op foutieve wijze overgenomen uit een oude index, en stonden ook vaak dubbel vermeld in de Digitale Stamboom. Met behulp van de originele bronnen zijn de vermeldingen gecorrigeerd en de dubbelen verwijderd. Dit geldt ook voor de overledenen genoemd in de registers van de Weeskamer.

Schiebroek

DTB Dopen

Foutief was de benaming Dopen gereformeerd Schiebroek. Schiebroek had helemaal geen kerk. Gecorrigeerd: deze registraties hadden niets van doen met Schiebroek en waren doopregistraties van Rotterdam. 
DTB Begraven: foutief was de benaming Begraven gereformeerd Schiebroek (periode: 1647 – 1666). Schiebroek had geen kerk. Gecorrigeerd: deze registraties hadden niets van doen met Schiebroek en waren begraafregistraties van Rotterdam.