content

Militieregisters

Het Stadsarchief Rotterdam beheert militieregisters over de periode 1814 tot 1902. In de Militieregisters staan namen van Rotterdamse mannen die in deze periode werden opgeroepen voor de dienstplicht. Naast naam, geboortedatum, geboorteplaats en de namen van de ouders, werd in de militieregisters ook het beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats van inlijving vermeld.

De militieregisters zijn te raadplegen via 'zoeken op personen'.