content

Adresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

doorzoek de adresboeken

Hulp bij het zoeken

Over de adresboeken

De adresboeken bevatten voornamelijk gegevens over bedrijven en handelaren. In latere versies kwam daar informatie over het gemeentebestuur, de gegoede burgerij en de rechterlijke en militaire macht bij. In de loop der jaren werd de inhoud uitgebreid met informatie over de burgers op persoonsnaam en per straat en met gegevens over instellingen, winkels, verenigingen, kerkgenootschappen enz.

Lees verdere uitleg in de archiefwegwijzer adresboeken.