content

Cholera-epidemieén in Rotterdam

Uitbraak van besmettelijke darmziekte, overgebracht via vervuild drinkwater, maakte in de jaren 1832 en 1848-1849 veel slachtoffers in Rotterdam.

In de negentiende eeuw maakt de cholera of ‘Aziatische braakloop’ veel slachtoffers, meer dan enige andere besmettelijke ziekte. In 1832 doen zich de eerste gevallen in Nederland en ook in Rotterdam voor. Al spoedig breekt een cholera-epidemie uit. De artsen staan machteloos tegen de verschrikkelijke nieuwe ziekte die niet kan worden voorkomen of genezen.

Een ‘Subcommissie voor de Cholera’ wordt ingesteld om burgemeester en wethouders te adviseren, maar door onkunde en laksheid gebeurt er weinig. Het zal nog lang duren voor de voornaamste oorzaak van de verspreiding van de cholera, het vuile drinkwater uit de stadsgrachten, wordt aangepakt. Ook de epidemie van 1848-1849, die aan zo’n 2000 Rotterdammers het leven kost, leidt niet tot daadkrachtige actie van het stadsbestuur. Opnieuw stelt men een subcommissie in die na afloop van de epidemie weer wordt opgeheven.