content

Charlois

Zelfstandige gemeente tot 1895, tegenwoordig deel van Rotterdam. De naam ‘Charlois verwijst naar de polder Charlois met daaromheen de jongere polders die men in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw in het gebied opgemalen had.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

De naam ‘Charlois verwijst naar de polder Charlois met daaromheen de jongere polders die men in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw in het gebied opgemalen had.

In het begin van de vijftiende eeuw was het gebied dat tegenwoordig Charlois is, een onbebouwd terrein van slikken, kreken en uitgestrekte watervlakten. Dijken en sluizen ontbraken, eb en vloed hadden er vrij toegang, waardoor bewoning op dat stuk grond vrijwel onmogelijk moet zijn geweest. Deze toestand is waarschijnlijk ontstaan in het jaar 1373, toen een overstromingsramp de bestaande dijken had doorbroken en de oorspronkelijke bewoners had verjaagd als zij niet waren verdronken. Bijna een eeuw bleef het latere Charlois verlaten, in 1460 zijn er voor het eerst plannen voor het opnieuw bedijken van het gebied.

Het was Karel de Stoute, later hertog, maar op dat moment nog graaf van Charlois, die op 24 april van dat jaar de gronden van het gebied met de bijbehorende jacht- en visrechten aan een drietal edelen ten geschenke gaf. Karel had een jaar eerder de heerlijkheden Putten en Strijen van zijn vader ontvangen en daardoor de beschikking gekregen over het bovenbeschreven verdronken land, dat de naam Riederwaard droeg. De gift aan de drie edelen omvatte overigens niet de gehele Riederwaard, maar slechts het westelijk deel van dit gebied. Dat bleek duidelijk uit de tekst van de schenkingsoorkonde, waar de grenzen van het betreffende gebied minutieus beschreven worden. Dit westelijk deel van de Riederwaard werd de latere heerlijkheid Charlois.

Charlois bleef tot de annexatie door Rotterdam in 1895 een zelfstandige, agrarische gemeente.

Bronnen

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie archieven van Charlois(zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder).

Ook heeft het Stadsarchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Charlois. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

1098 1869 - 1977 Maatschappij tot Nut van het Algemeen, afd. Charlois, Katendrecht 0,51
2 1593 - 1895 Ambacht en Gemeente Charlois 0,75
399 1600 - 1906 Ambachtsheerlijkheid Charlois en familie Barendregt 0,84
290 1665 - 1922 Verzameling Van der Poest Clement 0,48
61 02 1951 - 1961 [Stichting Hervormd Onderwijs]?(http://www.archieven.nl/0/toegang/184/61.02/) 0,26
314 1811 - 1925 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) 426,33
13 04 1797 - 1913 Polder Robbenoord en Plompert 2,08
13 03 1797 - 1901 Polder de Hille 1,30
13 02 1797 - 1967 Polder Charlois 5,72
13 06 1717 - 1958 Polder de Kiesheid 4,28
597 divers E.G.Verschoor: genealogische collectie 1,99
654 1871 - 1980 Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid 4,94
1101 1922 - 1952 Vereniging Oud Charlois 0,13
645 1891 - 1964 Ring IJsselmonde der Ned. Hervormde Kerk, later Ring Charlois der N.H. Kerk 0,06
12 1460 - 1887 (1921) Grondheerlijkheid Charlois en annexe polders 2,19
380 1952 - 1961 Wijkraad Oud Charlois 0,26
831 1975 - 1994 Projectgroep Stadsvernieuwing Oud-Charlois 3,05
901 1970 - 1998 Bewonersvereniging Werkgroep Oud Charlois 30,94
26 1583 - 1954 Nederlands Hervormde Gemeente Charlois 14,14
366 1434 - 1900 Eigenaren Polder Voor-Donkersloot en Woude 1,11
18 1585 - 1811 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) 542,54
290 a 1665 - 1922 Verzameling Van der Poest Clement - aanvulling 0,39
1313 1866 - 1974 CJMV Timotheus 6,3
1346 1580 - 1973 Waterschap De Koedood (Charlois-Pernis) 2,1
1346 a 1900 - 1973 Waterschap De Koedood (Charlois-Pernis) - aanvulling 0,36
1450 1973 - 2000 Deelgemeente Charlois 38,12

Stamboomonderzoek

De volgende gegevens van Charlois kunt u op deze site raadplegen:

Bron naam

Periode

Doop gereformeerd 1660 - 1812
Trouw gereformeerd 1660 - 1811
Trouw gaarder 1701 - 1709; 1734 - 1805
Ambachtstrouw 1795 - 1811
Begraven gaarder 1701 - 1709; 1734 - 1811

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

Notariële akten

Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten

Bouwtekeningen

De bouwtekeningen van de gemeente Charlois zijn te raadplegen voor de periode 1890-1895. Na 1895 zie de Rotterdamse bouwdossiers bij het Stadsarchief.