content

Centrale Discotheek Rotterdam

Instelling die zich bezig houdt met het uitlenen van muziekcd's. De Centrale Discotheek Rotterdam (nu Muziekwebplein) begon in 1961 met het uitlenen van lp’s. Op 14 oktober 1961 opende mevrouw mr. J.M. van Walsum-Quispel, de echtgenote van de burgemeester, de Centrale Discotheek aan de Witte de Withstraat 74.

Muziek overal en altijd

Mevrouw Van Walsum-Quispel vond het erg belangrijk dat men kon ‘genieten van muziek, die men zelf wenst te horen op een tijdstip en op een plaats, die men zelf verkiest’. De Centrale Discotheek was niet alleen de eerste in Rotterdam maar ook in het hele land. Doelstelling was ‘het culturele leven in Rotterdam, in het bijzonder waar het de muziek betreft, te verrijken door grammofoonplaten van muziek, literatuur, toneel en historische gebeurtenissen voor uitlening of ten gehore beschikbaar te stellen.’ Deze doelstelling zou al die jaren niet veranderen, alleen kwamen er in 1985 de ‘compact-discs van muziek’ bij en werd het publiek vanaf 2001 geïnformeerd over muziek ‘via de website Muziekweb.nl’.

Nieuw lid? Eerst de naald van je platenspeler laten controleren!

De collectie, die in 1961 startte met 2484 lp’s, had na veertig jaar meer dan 250.000 cd’s en 300.000 lp’s. Om de kwaliteit van de platen op peil te houden, werd een nieuw lid gevraagd de saffier of diamant van zijn grammofoonplaat mee te brengen. Het eerste jaar telde 520 abonnees die in totaal 16.091 platen leenden. Veertig jaar later leende 20.000 leden 500.000 platen en cd’s.

Startkapitaal

De Centrale Discotheek kwam tot stand met een startkapitaal van 80.000 gulden van een aantal welgestelde Rotterdammers. Zij zagen niet alleen het belang van de economische ontwikkeling van de haven, maar ook van de opbouw van een cultureel leven in de stad. De gemeente beloofde financiële steun als het project zou aanslaan en die subsidie kwam er in 1964. Eerste directeur was Rob Maas die tot 2001 in functie zou blijven.

Verhuizing en een knalrode discobus

Trots was de Centrale Discotheek op haar verhuizing naar de Doelen. Op 7 april 1966 arriveerden Rob Maas en mr. J. Zeelenberg, wethouder van financiën en kunstzaken, per speciale tram om er de opening te verrichten. Vanaf 1971 reed er ook een speciale – knalrode – discobus door de buitenwijken en de regio, ook nu weer de eerste in Nederland. Ze was eveneens een groot succes en verzorgde meer dan 100.000 uitleningen per jaar. Ze zou tot 1990 in dienst blijven.

Automatisering

Al in een zeer vroeg stadium nam automatisering een belangrijke plaats in bij de organisatie van de Centrale Discotheek. In 1968 werd de catalogus op ponskaarten gezet. Door die te sorteren en uit te printen ontstonden vellen die de offsetdrukker verwerkte tot gedrukte catalogi. In 1975 kocht de Centrale Discotheek de eerste computer en werd besloten om alle programma’s zelf te ontwikkelen. Zo ontwikkelde ze zelfs een eigen programma, Tobias (Totaal Bibliotheek Automatiserings Systeem) dat aan vele andere bibliotheken werd verkocht.

Centrale Bibliotheek Rotterdam

Na vanaf 1987 aan de Mauritsweg te zijn gehuisvest, werd de Discotheek in 1996 definitief ondergebracht bij de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat, waar ze door wethouder J.C. Kombrink werd geopend. Rob Maas nam in 2001 afscheid. Hij werd in 2003 benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.