content
Uw zoekacties: Doop remonstrants
x8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Nieuwe inleiding
2. Inventaris
3. Bijlagen
3.1. Akten van openbare verkoop van roerende en onroerende goederen onder Oost-IJsselmonde, 1598-1794
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
3. Bijlagen
3.1. Akten van openbare verkoop van roerende en onroerende goederen onder Oost-IJsselmonde, 1598-1794
NB:
Inv.nrs. 208-213
1. De rentmeester van Johan vrijbaanderheer van Merode en ambachtsheer van Ridderkerk en IJsselmonde, en van Magdalena van Rensdorff, weduwe van Jhr. Christoffel van IJsselstein, verkoopt de tiendgewassen onder Oost-IJsselmonde, 1598 augustus 6.
2. Schout en heemraden van Oost-IJsselmonde verkopen aan Jacob Anthonisz. het pand van wijlen Maertge Cornelisdr. ten behoeve van de armen, 1614 februari 6.
3. De voogden over de nagelaten weeskinderen van Jacob Ariensz. Sevenbergen en Lijntgen Jans verkopen een pand met toebehoren aan de oostzijde van de IJsselmondse Hordijk aan Cornelis Jansz. Schansman, 1654 februari 20.
4. De weduwe van Pieter van Golen, in zijn leven dijkgraaf, schout en rentmeester van IJsselmonde en Ridderkerk, verkoopt meubelen en huisraad, 1662 oktober 13.
5. Jacob Arentsz. Leentvaert verkoopt zijn boerderij aan de Kerkedijk aan de meestbiedende, 1663 maart 15.
6. Maertje Jacobsdr., weduwe van Aert Ouwens, verkoopt een aantal schapen, 1663 april 23 en 30.
7. De voogden over de nagelaten kinderen van Jacob Arentsz. Zevenbergen en Lijntgen Jans verkopen een huis met erf aan Arij Jacobs. Sevenbergen, 1663 mei 12.
8. Daem Heijndricxsz. verkoopt vee en landbouwwerktuigen, 1664 januari 31.
9. Willem Crombeen en Leendert van der Heijde verkopen een partij schapen, afkomstig van de zoute grond uit het land van Goes, 1664 april 7.
10. Hendrick Jansz. Verschoor verkoopt een partij runderen, 1664 mei 14.
Met transportakte van de boelcedulle op Adriaen den Adel te Rotterdam, 1664 juli 19.
11. Heijndrick Jansz. Verschoor verkoopt vee, 1664 juni 16.
12. Adriaen Lampsins, ambachtsheer van IJsselmonde, verkoopt vier bruine paarden, 1664 september 10.
13. Schout en gerechte van Oost-IJsselmonde verkopen enig riet- en houtwerk, afkomstig van de predikantswoning, 1664 september 18.
14. De erfgenamen van Pieter van Golen, schout van IJsselmonde, verkopen enige landerijen onder Oost- en West-IJsselmonde en Ridderkerk, 1664 november 14.
15. Adriaen Lampsins, ambachtsheer van IJsselmonde, verkoopt boomstronken en riet, 1664 december 8.
16. Adriaen Lampsins verkoopt landerijen en een boomgaard onder de jurisdictie van IJsselmonde, 1665 april 7.
17. Mr. Heijndrick Lansbergen verkoopt zijn huis en erf aan het oosteinde van het dorp, 1668 november 21.
18. Heijndrick Jansz. van Hees, bakker, weduwnaar van Machteltie Foppen, en Barber Foppen verkopen de dijkboomgaard van Fop Arentsz., gelegen bij de IJsselmondse korenmolen, 1668 november 21.
19. De erven van Jan Jansz. van Hensbergen verkopen twee panden in het dorp aan Govert Woutersz. en Heijndrick Jacobsz., 1668 november 27.
20. De erven van Soetgen Aertsdr., weduwe van Pieter Dirck Clemente, heemraad te IJsselmonde, verkopen dieren, meubelen en huisraad, 1669 mei 27 en 28.
21. De erven van Soetgen Aertsdr., weduwe van Pieter Dirck Clemente verkopen een pand aan het oosteinde van het dorp met enige landerijen onder Ridderkerk aan de zuidzijde van de Kievitsweg, 1669 mei 28.
22. De erven van Pieter van Golen verkopen een pand met inboedel aan de zuidzijde van de Dorpssteenstraat, 1669 november 2.
23. De erven van Maijcken Heijndricx. Intvelt verkopen enige landerijen in het Oosteinde, 1670 april 23.
24. Jeroen Willemsz. verkoopt zijn huis en boomgaard aan de IJsselmondse Kerkenwestdijk, 1670 april 23.
25. De executeurs-testamentair van Isebel Ramse, weduwe van mr. Cornelis Bruijs, verkopen meubilair en huisraad, 1670 oktober 8.
26. Cornelis Centen van Leeuwen, erfgenaam van Aert Arijens. van der Linde, verkoopt aan Leendert Leendertsz. Vrancken een huis met inboedel, schuur en erf in het Westeinde aan de noordzijde van de Dorpssteenstraat, 1670 november 13.
27. De erven van Andries Claesz. Decker verkopen huisraad en meubilair, 1671 april 11.
28. Cornelis Gerritsz. Wever en zijn vrouw Aaltie Pieters. verkopen een huis met erf en boomgaard aan de Hordijk in het Westeinde van IJsselmonde en verhuren tevens een stuk land gelegen in het Cornelislandje onder Ridderkerk aan het oude dijkje van IJsselmonde, ca. 1671.
29. Cornelis Gerritsz. Wever en zijn vrouw Aaltie Pieters, verkopen huisraad en landbouwgereedschap, 1671 april 29.
30. De voogden over de nagelaten kinderen van Pieter Heijndricxsz. van Golen en Jannitge Jacobs, verkopen meubilair en huisraad, 1672-1673.
31. De erven van Soetgen de Kath veilen huisraad en meubilair, 1673 september 20.
32. De weduwe van Dirck Foppen van Nievelt verkoopt haar huis en erf aan de Dorpssteenstraat, 1674 januari 18.
33. De weduwe van Andries Jansz. de Kath, timmerman, verkoopt haar huis en erf aan het Oosteinde, 1674 september 20.
Toegewezen aan Jop Jansz. van Evelingen, timmerman.
34. De weduwe van Andries Jansz. de Kath, verkoopt enig timmergereedschap, 1674 september 20.
35. Nellitgen Engelen, erfgename van Rob Aertsz., verkoopt meubilair en huisraad, 1677 mei 15.
36. Hendrik Gouts verkoopt een partij paarden, koeien en melkgereedschap, 1680 mei 13.
37. De erven van Pieter Heijndricxsz. van Golen, scheepmaker, verkopen een huis met scheepswerf aan de noordzijde van de Dorpssteenstraat, 1684 maart 15.
Toegewezen aan Jop Jansz. van Evelingen.
38. Johan van Rijsoort, secretaris van Kralingen, als curator over de insolvente boedel van Pieter Huijbrechtse zal., verkoopt enige landerijen onder IJsselmonde, 1685 maart 17.
Toegewezen aan Cornelis van Lieshout, schoolmeester, Pieter Clemen Ouwens en Arij Heijndricxsz. Houmes.
39. De armmeester van IJsselmonde en de kerkeraad verkopen een pand in het dorp tegenover de school, toekomende de nagelaten kinderen van Annette Jacobsdr., weduwe van Cornelis Arents. Leentvaer, 1686 april 1.
Toegewezen aan Cornelis Jansz. van Roon.
40. De erven van Jorisje Jans. de Zeeuw verkopen een partij wol en linnen en ander huisraad, 1687 juli 3.
41. Sijgje Teunis., weduwe van Heijndrik Jacobs., veilt enig huisraad, 1692 april 12.
42. Arijen Joghems. veilt huisraad, 1692 april 30.
43. De erven van Hendrik van Lansbergen, schout van IJsselmonde, verkopen een dijkboomgaard met tuinhuis en beplantingen aan de gemenelandswestdijk, 1692 mei 12.
Toegewezen aan Bastiaën Ariens. Bonne.
44. De erven van Hendrik van Lansbergen, schout van IJsselmonde, veilen meubilair en huisraad, 1692 mei 12.
45. De erven van Tijs Mattijsz. Barats en Elsje Huijberts, verkopen een huis met erf aan de noordzijde van de Dorpssteenstraat, 1692 september 6.
Toegewezen aan Tijs Mattijsse Barats.
46. Jannetje Bastiaens. van der Wael, weduwe van Geerit Jans. van der Boet, verkoopt een huis met boomgaard aan de noordzijde van de gemenelandsoostdijk, 1693.
Toegewezen aan Leendert en Geerit Hermans, van Golen.
47. Neeltje Cornelis., weduwe van Fop Pietersz. Dubbelde, verkoopt een huis met erf en boomgaard aan de IJsselmondse West- of Hordijk, 1694 februari 17.
Toegewezen aan Leendert Ariens. Hartogh.
48. Arij Pietersz. van den Braeck, houtkoopman, verkoopt een partij hout, 1694 maart 15.
49. Jannetje Bastiaans., weduwe van Geerit Jansz. van der Boot, veilt huisraad, 1694 maart 18.
50. De voogden over het weeskind van Cornelis Costerman en Ariaentje Willems. de Graef veilen meubilair en huisraad, 1694 april 14.
51. Neeltje Cornelis., weduwe van Fop Pietersz. Dubbelde, veilt huisraad, 1694 april 24.
52. Margrieta en Johanna van Golen veilen huisraad en meubilair, 1695 juni 8.
53. Enne Ennes. en Claes Barents., kooplieden, verkopen een partij lammeren, 1696 januari 14.
54. Neeltje Bestemans, weduwe van Magiel Naectgeboren, verkoopt een pand met toebehoren in het Oosteinde, 1696 april 20.
Toegewezen aan de armen van IJsselmonde.
55. Margrieta en Johanna van Golen verkopen een pand in het dorp aan de gemenelandsstraat met een dijkboomgaard, 1697 maart 8.
Gegund aan Meeuwis Bastiaens. Snoo.
56. Lijntje Heijndricx. Houmes, weduwe van Heijndrik Jans. Verschoor, verkoopt een partij vee en landbouwgereedschap, 1698 april 14.
57. Arien Clemen Ouwens verkoopt vee en landbouwgereedschap, 1698 april 16.
58. Ariaentje Andries., weduwe van Cornelis int Velt, verkoopt vee, landbouwgereedschap en huisraad, 1698 april 23.
59. Ariaentje Andries., weduwe van Cornelis int Velt, verkoopt een partij tarwe ten velde staande in het Nieuweland, 1698 juli 24.
Toegewezen aan Marijnis en Cornelis de Guijt, Jan Jillisse van Steenis en Pieter Pietersz. Barendregt.
60. Het armbestuur van IJsselmonde verkoopt ten behoeve van de armen een perceel zaailand, gelegen in het Nieuweland, 1699 maart 16.
Toegewezen aan Japhet Ariens. Mijnlieff.
61. Joost Jacobsz. Verhey, scheepstimmerman, als curator over Andries van Geffen, marktschipper van Heusden op Rotterdam, verkoopt een gaffelschip, 1699 oktober 22.
Toegewezen aan Johannis TerIaën, zeilmaker te Rotterdam.
62. De erven van Leentje Pleunis. verkopen een pand met erf aan de Westdijk, 1702 oktober 4.
Toegewezen aan Leijntje Dircx. Gevolgd door een veiling van de inboedel op dezelfde dag.
63. Schout, schepenen en kerkeraad verkopen een huis en dijkerf aan het Oosteinde aan de gemenelandsdijk, bewoond door Krijn Bastiaensz. den Hals, 1705 november 9.
Toegewezen aan Pleun Leendertse Spruijt.
64. Het armbestuur van IJsselmonde verkoopt een pand aan de Smeetslandsedijk, afkomstig van wijlen Sijtge Lappers, 1706 april 17.
Toegewezen aan Symon Geerits. Meulendijk.
65. Berber Pieters. Dros, weduwe van Jop Janse, molenaar, verkoopt huisraad en meubelen, 1706 april 15.
66. Berber Pieters. Dros, weduwe van Jop Janse, molenaar, verkoopt een pand met boomgaard aan de IJsselmondse Kerkedijk, 1706 april 16.
Toegewezen aan Arijen Joppen.
67. Marija Ariens., weduwe van Leendert Ariense Sparreboom, verkoopt vee en gereedschap, 1706 april 26.
68. Bastiaen Ariense verkoopt huisraad en meubilair, 1706 april 30.
69. Het armbestuur verkoopt een pand met dijkerf aan de Dorpssteenstraat in het Westeinde, afkomstig van Jacob Ingese van der Heyde, 1707 februari 13.
Toegewezen aan Joost Jacobs. Verheij.
70. Het armbestuur verkoopt een pand aan het Oosteinde, afkomstig van Neeltje Besteman, 1707 december 17.
Toegewezen aan Goris Pleunen.
71. De erven van Johan en Willem Bouquet verkopen enige landerijen, gelegen in het Nieuweland, 1707 december 27.
Toegewezen aan Cornelis de Lijster.
72. Het armbestuur verkoopt een pand aan de Dorpssteenstraat, afkomstig van Aart van Gemeren, 1708 oktober 3.
Toegewezen aan de ambachtsheer.
73. De voogden over het nagelaten kind van Willem Geeritsz. de Graeff en Rookie Pieters. verkopen vee en huisraad, 1709 juni 22.
74. De voogden over het nagelaten kind van Willem Geeritsz. de Graeff en Rookie Pieters. verkopen een pand met toebehoren en landerijen in het Nieuweland, 1709 juni 28. Toegewezen aan Pieter van Drielen.
75. De voogden over het nagelaten kind van Willem Geeritsz. de Graeff en Rookie Pieters. verkopen landbouwproducten onder Ridderkerk, 1709 augustus 3.
76. De voogden over het weeskind van Cornelis Cornelisz. de Guijt verkopen levende have en huisraad, 1709 oktober 27.
77. De voogden over het weeskind van Cornelis Cornelisz. de Guijt, verkopen een pand aan het Oosteinde van de gemenelandsdijk, 1709 oktober 27.
Toegewezen aan Jop Jansz.
78. De voogden over het weeskind van Cornelis Cornelisz. de Guijt, verkopen een schuur en dijkerf aan het Oosteinde, 1710 november 29. Toegewezen aan Jop Jansz. van Evelingen.
79. Het armbestuur verkoopt een pand met dijkerf aan het Westeinde van de Dorpssteenstraat, afkomstig van Jan Joose de Zeeuw en Mary Hendricx. van Hal, 1713 februari 3.
Toegewezen aan Henderik Dirks.
80. De voogden over de weeskinderen van Claas Pietersz. Barats en Marij Hendricx. van Wulm verkopen huisraad en inboedel, 1713 juli 5.
81. De erfgenamen van Hendrik Hendricx. Boom en Neeltie Vasse verkopen enige getimmerten op het land van de kerk van IJsselmonde, 1713 november 4.
82. Het armbestuur verkoopt ten behoeve van de armen de nagelaten goederen van Mattheus Janse en Lijsbeth Janse Clerk, vrouw van Arij Smits, 1714 mei 19.
83. Schout en schepenen verkopen de inboedel van Jan Aelbertsz. en Marij Clammers ten bate van hun nagelaten kinderen en crediteuren, 1714 juni 16 en 23.
84. De voogden over de nagelaten kinderen van Cornelis de Guijt verkopen enig getimmerte op het land van de kerk, 1714 augustus 9.
85. Schout, schepenen en kerkeraad verkopen een pand met dijkerf onder West-IJsselmonde, afkomstig van Cornelia Cornelisse Croost, 1714 augustus 9.
Toegewezen aan Salomon Ariensz.
86. Leendert en Joris Cornelisz. Leijster verkopen in het openbaar een woning met schuren en land, gelegen in het Oosteinde van Oost-IJsselmonde, 1716 april 11.
Toegewezen aan Jan Clemen Ouwens en Bastiaen Pieters. Sevenbergen.
87. De voogden over de kinderen van Pieter Woutersz. Cranendonck en Grietie Jans. verkopen landerijen onder Ridderkerk en Charlois, 1718 maart 5.
88. Jacop Pietersz. Spruijt verkoopt aan de meestbiedende een huis met loods en scheepstimmerwerf aan het Oosteinde van de Dorpsstraat, 1718 mei 11.
Toegewezen aan Cornelis en Arij Willemsz. Hoogendijk.
89. De executeurs-testamentair van Joost Jacobsz. Verheij en Gerrit Jacobsz. Verheij verkopen een boomgaard aan het Westeinde, 1719 maart 15.
Toegewezen aan Matijs Baras.
90. De executeurs-testamentair van Joost Jacobsz. Verheij en Gerrit Jacobsz. Verheij, verkopen meubilaire goederen, 1719 maart 15.
91. Geen Cornelisz. Bravenboer verkoopt vee en gereedschap, 1719 maart 30.
92. De erfgenamen van Hilletie Cornelis. de Graaff verkopen een huis met schuur en erf in het dorp en land in het Oudeland en onder West-IJsselmonde, 1720 maart 20.
93. De voogden over de kinderen van Pieter Woutersz. Cranendonck en Grietje Jans. verkopen een stuk zaailand onder Nieuw Ridderwaard, 1720 juni 4.
Toegewezen aan Jan Cornelisz. Salij.
94. Schout, schepenen en kerkeraad verkopen een huis en dijkerf aan het Westeinde, afkomstig van Symon Ariens. Leegendijk, 1721 januari 1.
Toegewezen aan Cornelis Tijs. Barats.
95. De erven van Joost en Geerit Jacobs. Verheij verkopen een huis met loods en scheepswerf en sleephelling aan het Westeinde, 1721 januari 25.
Toegewezen aan Jacobus Block en Leendert Jans. Verheij.
96. Heijnderik Pieters. van Gooien, scheepstimmermansbaas, verkoopt een huis met loods, scheepswerf en sleephelling aan de noordzijde van de Dorpssteenstraat, 1721 januari 25.
Toegewezen aan Dirk Cornelis. Bouman.
97. Schout, schepenen en kerkeraad verkopen een huis met dijkerf in het Westeinde, afkomstig van Marij van Hal, weduwe van Jan de Zeeuw, 1721 februari 17.
Toegewezen aan Henderik Dirksz. Opdorp.
98. De voogden over de nagelaten kinderen van Klaas Pietersz. Baras en Marijtje Hendriks, van Mulm verkopen een pand in het dorp, 1721 februari 22.
Toegewezen aan Cornelis Jans. de Roij.
99. Heijnderik Pieters. van Gooien verkoopt inboedel en huisraad, 1721 april 17.
100. De erven van Arij Aerts. Visser verkopen een huis met dijkerf in het Oosteinde, 1721 augustus 18.
Toegewezen aan Heijnderik Jans. Tromp.
101. Het armbestuur verkoopt een partij meubilaire goederen, 1722 april 24.
102. De erven van Cornelis van Lieshout, schout van IJsselmonde, en Marija van der Boot, verkopen een dijkboomgaard aan de gemenelandswestdijk, 1722 mei 23.
Toegewezen aan Cleijs Pietersz. van der Graeff.
103. Arij en Aert Hoogerwerff te Rotterdam verkopen een huis met dijkerf in het dorp, 1722 oktober 23.
Toegewezen aan Heijnderik Jans. Tromp.
104. De erven van Cornelis Ariensz. Kermis verkopen een stuk weiland in het Oudeland, 1723 juni 19.
Toegewezen aan Cornelis van der Cingel.
105. De kerkmeester Jan Cornelisz. Vink verkoopt elzen- en wilgenhout, 1724 februari 28.
106. Francois Lansbergen verkoopt inboedel en huisraad, 1724 mei 4.
107. De erven van Cornelis Verschoor en Annetie Abrahams. Moerkaes verkopen land in het Nieuweland, 1724 augustus 16.
108. Pieter Cornelisz. Hordijck verkoopt een huis met keet en dijkerf in het dorp, 1725 januari 10.
Toegewezen aan Aert van der Giessen.
109. Willem van Kerkom verkoopt een huis en erf in het dorp, 1725 februari 8.
Toegewezen aan Jan Tijsz. Rollois.
110. Dirk Corstiaensz. van Adrighem, Hilletie Verschoor, Dingeman Verploegh en de voogden over Johanna Streeffkerk verkopen gezamenlijk enige landerijen in Smeetsland en de 68 morgen, 1725 april 11.
Toegewezen aan Leendert van Gooien en Dirk Kors. van Adrighem.
111. Heynderik Droogendijk verkoopt land onder IJsselmonde, 1725 oktober 3.
112. De curator in de insolvente boedel van Pleun Leendertsz. Spruijt verkoopt een partij vlas, 1725 december 3.
113. De curator in de insolvente boedel van Pleun Leendertsz. Spruijt, verkoopt een huis met dijkerf aan de Oostdijk, 1725 december 6. Toegewezen aan Dirk van den Bergh
114. Jacobus Block verkoopt een huis en erf in het dorp, 1726 januari 26.
Toegewezen aan Jan de Ridder.
115. De curator in de geabandonneerde en insolvente boedel van wijlen Pleun Leendertsz. Spruijt verkoopt de inboedel, 1726 maart 27.
116. Schout, schepenen en kerkeraad verkopen een huis en dijkerf in het Oosteinde, dat bewoond geweest is door Meijnsie Claes., 1726 oktober 17.
Toegewezen aan Ary Jacobs. Zevenbergen.
117. Het armbestuur verkoopt meubilaire goederen en huisraad, 1726 oktober 17.
118. Pieter Frans, van der Graeff verkoopt vee, 1726 november 20.
119. Het armbestuur verkoopt de inboedel van wijlen Jaepie Huijgen Zevenbergen, 1727 juni 20.
120. Schout, schepenen en kerkeraad verkopen een huis met toebehoren aan het Westeinde, waarin gewoond heeft Jaepie Huijgen Zevenbergen, 1727 juni 23.
Toegewezen aan Cornelis Houmes.
121. Dirk Gors. van Adrighem verkoopt een partij graan, vlas en bonen te velde staande onder IJsselmonde, 1727 juli 4.
122. Aderjaen Bisdom te Haastrecht verkoopt een partij weiland in het Oudeland, 1728 januari 29.
123. Pieter Sevenbergen verkoopt een huis met toebehoren en landerijen in het Oudeland, 1728 februari 12.
Toegewezen aan Cornelis van der Singel.
124. De erven van Pieter Cornelis. Kind verkopen wei- en zaailand in het Nieuweland, 1729 februari 26.
Toegewezen aan Aert Heijndricx. Houmes.
125. Heijnderik Droogendijk verkoopt een huis met toebehoren, genaamd Zevenbergen, gelegen in het Oudeland, 1729 juli 19.
Toegewezen aan Leendert Bootsert.
126. Elisabeth van Mehem, weduwe Bos, te Rotterdam verkoopt een partij bonen te velde in het Nieuweland, in huur gebruikt geweest bij Hendrik Droogendijk, 1729 augustus 13.
127. De erven van Marijtie Ariens. Leentvaer, vrouw van Frederik den Bunnik, verkopen inboedel, veldgewassen en have, 1729 oktober 6.
128. De erven van Marijtie Ariens. Leentvaer, vrouw van Frederik den Bunnik, verkopen een huis met toebehoren en landerijen, 1729 oktober 6. Toegewezen aan Arij de Roij en Arnoldus van Bos.
129. De erven van Antonij Koek verkopen een huis met erf, 1730 maart 4.
Toegewezen aan Claes Engelbregts.
130. Jan Joppe van Evelinge verkoopt twee huizen met erven in het dorp, 1730 april 29.
Toegewezen aan Cornelis Hoogendijk.
131. Het armbestuur en Dirksie Ariens. Kermis, weduwe van Arij Cornelis. Oostdijk, verkopen een huis en dijkerf, 1731 februari 7.
Toegewezen aan het armbestuur.
132. Pieter Zevenbergen verkoopt een huis met bijgebouwen en landerijen, 1731 maart 21.
Toegewezen aan Arij Naektgebooren, Heijnderik Houmes en Cornelis van der Singel.
133. Het armbestuur verkoopt een huisje met schuur en dijkerf onder West-IJsselmonde, dat bewoond geweest is door Jop Cool, 1731 augustus 23.
Toegewezen aan Willem Dammis van der Kulk.
134. Het armbestuur verkoopt enig meubilair en huisraad, 1731 augustus 23.
135. Cornelis Cornelisz. de Guijt verkoopt zaailand in Nieuw Ridderwaart, 1731 september 22.
Toegewezen aan Jacob IJsbrant, raad en burgemeester van Rotterdam.
136. Lijsbet Clemen Ouwens, weduwe van Cornelis Foppe van Driel, verkoopt vee en landbouwwerktuigen, 1732 maart 28.
137. De voogden over de nagelaten kinderen van Aert Hartogh en Heijltie Abrahams. Visser verkopen een huis met bijgebouwen, 1733 maart 17. Toegewezen aan Jan Cornelisz. Vink.
138. De voogden over de nagelaten kinderen van Aert Hartogh en Heijltie Abrahams. Visser, verkopen inboedel, vee en landbouwgereedschappen, 1733 maart 26.
139. Geerit Vink verkoopt graan te velde in Smeetsland, 1733 juli 22.
140. De voogden over de nagelaten weeskinderen van Annigie Teunis. Spruijt verkopen meubilair en huisraad, 1734 maart 31.
141. De erven van Annigie Teunis. Spruijt, weduwe van Cornelis Joppe van Evelingen, verkopen twee huizen met een loods en scheepswerf, 1734 maart 31.
Toegewezen aan Tijs Tijsz. Bras.
142. Harber van Zijl verkoopt vee en gereedschap, 1734 maart 31.
143. Heijndrik van Gooien verkoopt wei- en zaailand in het Oudeland, 1734 oktober 6.
Toegewezen aan Jan Cornelisz. Leeuwenburg.
144. Adriaen Ouwens, kerkmeester, verkoopt rijs- en elzenhout, 1735 februari 24.
145. Arnoldus van Bos en Johan van Wingart, kooplieden te Rotterdam, verkopen zaailand in het Nieuweland, 1735 maart 30.
Toegewezen aan Cornelis van der Singel.
146. De curatoren in de insolvente boedel van Jan Ariensz. Lijster, die gebannen is uit Holland en Westfriesland, verkopen vee en inboedel, 1735 april 20.
147. Jacob IJsbrants, oud-burgemeester van Rotterdam, verkoopt fruit en veldgewassen, 1735 augustus 5.
148. De erven en crediteuren van Pieter Wouters. Kranendonk verkopen een boerderij aan de Hordijk met landerijen, 1735 december 17.
Toegewezen aan Adrianus Hournes.
149. Cornelis Hoogendijk, kerkmeester, verkoopt een aantal bomen aan de Kerkedijk, 1736 februari 24.
150. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Annetje Luijte, weduwe van Cornelis Molenaar, steenbakster, verkoopt een partij riet en inboedel, 1736 maart 12.
151. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Annetje Luijte, weduwe van Cornelis Molenaar, steenbakster, verkoopt een steenplaats met twee ovens, gereedschappen, woonhuis met bijgebouwen aan het Westeinde bij de korenmolen, 1736 maart 12.
Toegewezen aan Abraham en Pieter van Lelijveld.
152. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Annetje Luijte, weduwe van Cornelis Molenaar, steenbakster, verkoopt 350.000 stenen, 1736 maart 28.
153. De voogden over de nagelaten kinderen van Pieter Woutersz. Kranendonk verkopen meubilair, landbouwwerktuigen en vee, 1736 maart 29.
154. De erven van Jacob Jacobsz. Leentvaer verkopen een huis met bijgebouwen, boomgaard en erf onder Oost-IJsselmonde bij de grens met Ridderkerk, benevens enige landerijen, 1736 april 12. Kopers zijn Arij Crijnen Leentvaer te Ridderkerk en Jacob IJsbrant voor de landerijen.
155. De erven van Jacob Jacobsz. Leentvaer, verkopen inboedel en vee, 1736 april 12.
156. Ariaentje Klaas. Kranendonk, weduwe van Pieter Fransse van der Graeff, verkoopt inboedel, vee en gereedschappen, 1736 april 20.
157. Geertje Joppen Commijs, weduwe van Jan Joppen van Evelingen, verkoopt een scheepmaker!j met woonhuis, sleephelling, bijgebouwen en gereedschappen aan het Oosteinde, 1736 april 23.
Gekocht door Gerrit de Graeff.
158. Geertje Joppen Commijs, weduwe van Jan Joppen van Evelingen, verkoopt meubilair, hout en gereedschappen, 1736 april 23.
159. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Annetje Luijte, weduwe van Cornelis. Molenaar, verkoopt 500.000 stenen, 1736 april 30.
160. Harbar van Zijl, procuratie hebbende van Cornelis Cornelisz. de Guijt, verkoopt een stuk weiland in het Nieuweland, 1736 juni 15.
Gekocht door Cornelis Hoogendijk.
161. Ariaentje Cleijs. Cranendonk, weduwe van Pieter Fransz. van der Graeff, verkoopt te velde staand graan, 1736 juli 18.
162. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Roeloff Varsevelt, schoolmeester op het dorp, verkoopt enige inboedel, 1736 augustus 11.
163. Schout, schepenen en kerkeraad verkopen een huis met erf, afkomstig uit het legaat van Arij Jansz. in 't Velt, waarbij het vruchtgebruik was toegewezen aan wijlen Annetje Claes. Hogenhuijsen, 1737 maart 15.
Koper is Isak Degenaer.
164. De erven van Cornelis Cornelisz. van den Bergh en Joosje Dirks. Leegendijk verkopen meubilair en gereedschappen, 1737 maart 21.
165. De erven van Cornelis Cornelisz. van den Bergh en Joosje Dirks. Leegendijk verkopen een huis met bijgebouwen en erven, alsmede zaailand in de polder Oost- IJsselmonde, 1737 maart 21.
Gekocht door Jan Jansz. Romeijn en Cornelis Houmes.
166. De weduwe van Willem Noortdijk verkoopt te velde staande veldvruchten, 1737 juli 10.
167. Daniel van der Meer, gehuwd met Grietje Robbert, weduwe van Leendert Hermans, te Kralingen verkoopt zaailand, 1737 december 11.
Gekocht door Aart Houmes.
168. Adrianis Ouwens verkoopt vlas te velde staand in de polder Oost-IJsselmonde, 1738 juli 9.
169. Zijbrant van Adrechem verkoopt een huis met bijgebouwen en boomgaard, 1738 oktober 22.
Gekocht door Pieter Jansz. Wor.
170. De rentmeester van de ambachtsheer verkoopt een partij elzen- en rijshout, 1740 januari 27.
171. De erven van Arij Arijensz. Leentvaar verkopen wei- en zaailand in het Nieuweland, 1740 maart 12.
Gekocht door Bastiaen Crijnen Leentvaer.
172. Willem Hoogenhoet verkoopt meubilair en huisraad, 1740 april 8.
173. Arent Vosmaer, secretaris van Berkel en Rodenrijs, gehuwd met Maria van Rijsbergen, weduwe van Johannes van Lieshout, die schout en secretaris was van Oost-IJsselmonde, verkoopt meubilair en huisraad, 1740 april 13.
174. Hilletje Verschoor, weduwe van Dirk Cornelis. Wiltschut, verkoopt vee, melk- en landbouwgereedschap, 1740 april 20.
175. Schout en kerkmeesters van Oost-IJsselmonde verkopen een aantal iepenbomen op het kerkhof, 1740 april 21.
176. De rentmeester van de ambachtsheer verkoopt te velde staand koren in de polder de 51 morgen onder Oost-IJsselmonde, 1740 augustus 27.
177. Willem Sweerts verkoopt een steenplaats met twee ovens, woonhuis en bijgebouwen, gelegen bij de korenmolen in Oost-IJsselmonde, benevens een boomgaard met tuin en speelhuisje en nog een huis met erf. Voorts een huis met erf ten zuiden van de Dijkstraat en een schuur met erf, 1740 december 10.
Gekocht door Arij Redelijkheyt en Jan Cornelisz. Molenaer.
178. Jacobus Blok en Leendert Verhey verkopen een scheepmakerij met woonhuis, sleephelling, bijgebouwen en gereedschap aan het Westeinde, 1741 maart 29.
179. Jacobus Blok en Leendert Verhey verkopen een partij timmerhout, 1741 maart 29.
180. Claes Millenaar verkoopt een partij hout, 1741 juni 5.
181. Aart Houmes verkoopt te velde staande gewassen, 1741 juli 20.
182. De erven van Adriaen Bisdom en Elisabeth Wijkerheld verkopen te velde staande gewassen, 1741 augustus 31.
183. De curator in de insolvente boedel van Pieter Arijens. Zevenbergen verkoopt een partij bomen aan de Hordijk, 1741 oktober 5.
184. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Jan Pietersz. Swart en Neeltje Hendriks. Boom verkoopt een huis met schuur, boomgaard en erf aan de Kerkedijk, 1741 oktober 12.
Gekocht door Dirk van den Bergh.
185. De curator in de insolvente boedel van Pieter Arijensz. Zevenbergen verkoopt een vervallen huis met schuur aan de Hordijk, 1741 oktober 12.
Gekocht door Claas Millenaer en Claas Swart.
186. De erven van Adriaen Bisdom en Elisabeth Wijkerhelt verkopen wei- en zaailand in het Nieuweland (7e hoeve), 1741 november 11.
Gekocht door Claas Millenaer.
187. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Harbar van Zijl verkoopt een huis met bijgebouwen, boomgaard en zaailand, 1741 november 29.
Gekocht door Willem Vlieger.
188. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Harbar van Zijl verkoopt inboedel, vee, gereedschappen en gewassen, 1741 november 30.
189. Aert Houmes verkoopt zaailand, 1741 december 27.
Gekocht door Pieter van Driel, Cornelis Hoogendijk en Willem Vlieger.
190. Het armbestuur verkoopt de inboedel van wijlen Caatje?, weduwe van Hendrik Ariens. Houmes, 1742 februari 1.
191. Cornelis Arijensz. Spruijt te Charlois verkoopt een partij weiland onder Oost-IJsselmonde, 1742 februari 9.
Gekocht door Johannes de Koning.
192. Aart Hendriks. Houmes verkoopt vee, inboedel en gereedschap, 1742 april 27.
193. Lijntje de Calis, weduwe van Willem Noordijk, verkoopt rijs- en elzenhout, 1742 december 26.
194. Verkoop bij executie ten gunste van Pietertje Leenderts. Spruijt en haar vader Leendert Teunis. Spruijt en ten laste van Jan van Swol en zijn zoon Gerrit, van een huis met erf en inboedel, 1743 april 24.
Gekocht door Arij Stout te Alblasserdam.
195. Het armbestuur verkoopt de inboedel van wijlen Ariaantje Hendriks. Boom, weduwe van ?, 1743 mei 17.
196. Adrianis Ouwens verkoopt vlas te velde in de polder Oost-IJsselmonde achter het kasteel, 1743 juli.
197. De erven van Leendert Hartog verkopen een huis met schuur, boomgaard en erf, 1744 februari 24.
Gekocht door Cornelis Arijensz. Oostdijk en Pieter Tijken.
198. De erven van Leendert Hartog verkopen enige inboedel, 1744 februari 24.
199. De voogden over de kinderen van Daam Leentvaar verkopen een huis met schuur, boomgaard en erf aan de Kerkedijk, 1744 maart 11.
200. De voogden over de kinderen van Daam Leentvaar verkopen inboedel en gereedschap, 1744 april 22.
201. Pieter Tijken, schout en secretaris van Oost-IJsselmonde, verkoopt een huis, tuin en erf in het dorp aan de zuidzijde van de Dijkstraat, 1744 juli 22.
Gekocht door Arnoldus Crol.
202. De erven van Killetje Verschoor verkopen elzenhout, 1745 februari 5.
203. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Adrianis Houmes verkoopt een herenhuis, genaamd Nieuwhove, met bijgebouwen, landerijen en boomgaard, 1745 maart 29.
Kopers zijn mr. Jean Bichon, Gijsbert Prince, Cornelis van der Cingel, Nicolaes Millenaer, Pieter Tijken, Claas Kruijk en Cornelis Hoogendijk.
204. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Adrianis Houmes verkoopt inboedel, vee, gereedschap en gewassen, 1745 maart 29/30.
205. Willem Ras verkoopt koeien uit het land van Steenbergen en Kleef, 1745 mei 17.
206. De erven van Lena Hupse, weduwe van Fop van Driel, verkopen een huis met erf aan de Benedenstraat, 1745 juni 29.
207. De rentmeester van de ambachtsheer verkoopt gewassen en veldvruchten, 1745 juli 28.
208. De erven van Leendert Teunis. Spruijt, weduwnaar van Anna Derks. van der Graaff, verkopen een huis met bijgebouwen en boomgaard, 1745 december 15.
Gekocht door Pieter Pietersz. van Driel.
209. De armmeester van Ridderkerk verkoopt de nagelaten inboedel van Fijtje Claas., 1745 december 20.
210. De rentmeester van de ambachtsheer verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1746 januari 12.
211. De armmeester van Oost-IJsselmonde verkoopt meubilair en huisraad, 1746 mei 26.
212. De rentmeester verkoopt rijs- en elzenhout uit het Zomerland, 1747 januari 14.
213. Nicolaes Millenaer en Claas Swart verkopen een partij hout bij de woning genaamd "Den Boosen Piet", 1747 april 3.
214. De armmeester van Oost-IJsselmonde verkoopt de nagelaten inboedel van Gerrit van As en Jannetje Bravenboer, 1747 mei 1.
215. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Gerrit Vink verkoopt diens inboedel, 1747 mei 6.
216. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Gerrit Vink verkoopt een vervallen huis met schuur en boomgaard aan de Hordijk, 1747 mei 13. Gekocht door Pieter Tijken.
217. Johannes Bras te Bergschenhoek verkoopt een huis met erf aan het Oosteinde te IJsselmonde, 1747 augustus 28.
Gekocht door Cornelis Hoogend!jk.
218. De administrateurs van de goederen van Pieter Barendregt verkopen een partij bomen, 1748 januari 3.
219. De rentmeester verkoopt een partij rijshout uit het Zomerland, 1748 februari 2.
220. De curatoren in de insolvente en geabandonneerde boedel van Ariaantje Wouters., weduwe van Arij Taselaar en Anthonij van Vuuren, verkoopt een huis met erf aan de Maaskant, 1748 april 12. Gekocht door Cornelis van Hameren.
221. De curatoren in de insolvente en geabandonneerde boedel van Ariaantje Wouters., weduwe van Arij Taselaar en Anthonij van Vuuren, verkopen de inboedel, 1748 april 12.
222. De armmeester van Oost-IJsselmonde verkoopt meubilair en huisraad, 1748 april 29.
223. Johannes de Koning, mr.scheepmaker, verkoopt veldvruchten te velde staande in het Nieuweland, 1748 juli 17.
224. De voogden over de boedel van wijlen Aart Houmes verkopen te velde staande gewassen alsmede vee en inboedel, 1748 juli 31.
225. De voogden over de boedel van wijlen Aart Houmes verkopen een woning met bijgebouwen, boomgaard en weiland, 1748 september 16. Gekocht door Jacob Jacobsz. Heynnoort.
226. Gijsbert Prince te Rotterdam verkoopt een partij wei- en zaailand onder Oost-IJsselmonde en Nieuw Reijerwaard, 1748 november 27.
Gekocht door Harmen en Johannes de Koning en Claas Millenaer.
227. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1748 december 2.
228. De armmeester van Oost-IJsselmonde verkoopt de nagelaten inboedel van Pieter Wouters. Ligtenturff, 1749 augustus 25.
229. De erven van Claas van Thuijl verkopen de inboedel, 1749 december 3.
230. Josua van den Esten verkoopt een partij hout, 1749 december 8.
231. Verkoop bij executie ten gunste van Cornelis Hogendijk en ten laste van Andries Baeijens, schipper te IJsendijke uit het land van Galant, van een poonschuit met toebehoren, 1749 december 16.
Gekocht door Jan Glehuir.
232. De curatoren in de insolvente en geabandonneerde boedel van Hendrik Lansbergen, gewezen posthouder, verkopen een huis met schuur en erf, 1749 december 17. Gekocht door George Biechelingh.
233. De curatoren in de insolvente en geabandonneerde boedel van Hendrik Lansbergen, gewezen posthouder, verkopen paarden en inboedel, 1749 december 17.
234. De erven van Claas Hendrik Goverts. van Thuijl verkopen een huis met erf, 1749 december 27.
Gekocht door Jan Woutersz. van Gogh.
235. Mr. Otto Groeninx van Zoelen, heer van Ridderkerk, verkoopt enige inboedel, 1750 april 9.
236. Pieter Tijken c.s. verkopen 20 runderen uit het land van Hulst, 1750 april 22.
237. De erven van Maria Ouwens, weduwe van Nicolaas Santvoort en Gijsbert Prince, verkopen een woning, huis, tuin en weilanden, 1750 augustus 22.
Gekocht door Johannes Mijnlieff, Jan Santvoort en Gijsbert Prince.
238. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Jan van der Willigh verkoopt een partij veldvruchten, 1750 augustus 31.
239. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Jan van der Willigh verkoopt een huis met windkorenmolen, boomgaarden en erven, 1750 september 19. De molen wordt gekocht door Pieter Klavenburg te Schiedam, de rest door Pieter Tijken en Leendert Spruijt.
240. De erven van Maria van Bosch verkopen enig zaailand in het Nieuweland, 1750 oktober 15.
241. De rentmeester verkoopt elzen- en rijshout uit het Zomerland, 1751 januari 7.
242. De armmeester van Oost-IJsselmonde verkoopt de nagelaten inboedel van Pietertje Kermis, weduwe van Teunis van Oosten, 1751 mei 3.
243. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1752 januari 7.
244. Pieter Tijken c.s. verkopen runderen uit Staats Vlaanderen, 1752 april 17.
245. Swinus van Eijsten verkoopt runderen uit het ambacht van Salsende, 1752 april 24.
246. Frederik van der Bliek verkoopt runderen uit de parochie van Wolfaartsdijk, 1752 mei 13.
247. De armmmeester verkoopt linnen en wollen goederen, 1752 september 11.
248. De rentmeester verkoopt elzen- en rijshout uit het Zomerland, 1752 november 18.
249. Pieter Crijne van der Waal verkoopt enig zaailand, 1753 maart 23.
Gekocht door Pieter de Lijster en Cornelis van der Singel.
250. De voogden over de nagelaten kinderen van Hilletje Verschoor, weduwe van Dirk Wilschut, verkopen een bouwwoning met bijgebouwen en boomgaard aan de Oostdijk, 1753 april 28.
Gekocht door Lijntje Jansdr. Arijswager, weduwe van Cornelis Pleune Leeuwenburg.
251. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1753 december 6.
252. Gerret van Vliet, gehuwd met Marijgie Leenderts. Hartogh, weduwe van Jan Cornelisz. Leeuwenburgh, verkoopt wei- en zaailand, 1754 maart 22.
Gekocht door Cornelis van der Singel.
253. Verkoop bij executie ten gunste van de Diaconie-armen van de Gereformeerde Kerk van Ossendrecht en ten laste van de weduwe van Cornelis van Putten, marktschipper van Ossendrecht, van een poonschuit met toebehoren, 1754 april 17.
Gekocht door Gerrit de Leeuw.
254. De erven van Hendrik van Driel verkopen te velde staand graan in het Oudeland, vanouds genaamd "De Sinttori", 1754 juli 17.
255. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1754 december 5.
256. De executeurs-testamentair van Pleun Stam, weduwnaar van Marijtje Prins, verkopen de inboedel, 1755 april 3.
257. Davit Rom verkoopt een oude ballastschuit, 1755 mei 31.
Gekocht door Aart van der Giessen.
258. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1756 januari 7.
259. Tijs Jansz. Rollois verkoopt een huis in het dorp, 1756 februari 25.
Gekocht door Louwrens Verlek.
260. Jacobus Schoonakker c.s. verkopen runderen uit het land van Axel en Neusden, 1756 april 16.
261. Claas Kruijk, weduwnaar van Neeltje Pietersdr. Boom, verkoopt vee, gereedschap en inboedel, 1756 april 24.
262. Het armbestuur verkoopt een huis en erf, nagelaten door Neeltje Jansdr., weduwe van Leendert Mastenbroek en Eeuwout Knegt, 1756 mei 27.
Gekocht door Pieter van Driel.
263. De rentmeester verkoopt elzen- en rijshout uit het Zomerland, 1756 oktober 9.
264. Marijgie Leenderts. Hartogh, weduwe van Jan Cornelis. Leeuwenburg en Gerrit van Vliet, verkoopt een partij weiland, 1757 maart 24.
Gekocht door Pieter de Lijster.
265. De voogden over de weeskinderen van Hendrik van Driel en Dirkje Schilperoort verkopen meubilair, 1757 april 6.
266. De voogden over de weeskinderen van Hendrik van Driel en Dirkje Schilperoort verkopen een herberg genaamd "Het Posthuijs ent Wapen van Groot Brittannien", alsmede een huis met bijgebouwen en beplantingen, 1757 april 6. Gekocht door Hendrik en Joost van Driel.
267. Het armbestuur verkoopt de nagelaten boedel van Trijntje Besoijen en Jannetje Meulendijk, 1757 mei 18.
268. De erven van Hendrik van Driel en Dirkje Schilperoort verkopen twee paarden en posterij- uitrusting, 1757 juni 29.
269. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van wijlen Hendrik Jansz. Swart verkoopt een huis met bijgebouwen en erf, 1757 september 14. Gekocht door Jan Lievaert.
270. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van wijlen Hendrik Jansz. Swart verkoopt enige inboedel, 1757 september 14.
271. De rentmeester verkoopt elzen- en rijshout uit het Zomerland, 1757 november 4.
272. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Jacob Jacobsz. Heijnoort de Jonge en Fijtie Willems. van den Bergh verkoopt een bouwwoning met bijgebouwen, boomgaard en weiland, 1758 januari 12.
Gekocht door Willem Vlieger en mr. Willem Muijs.
273. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Jacob Jacobsz. Heijnoort de Jonge en Fijtie Willems. van den Bergh verkoopt gereedschap en inboedel, 1758 januari 12.
274. De hoogdijkheemraad en schepen van Oost-IJsselmonde verkoopt een aantal bomen op de Oostdijk, 1758 maart 22.
275. Nicolaes Millenaer verkoopt een partij hout, 1758 april 19.
276. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1758 december 16.
277. Het armbestuur verkoopt de nagelaten boedel van Jannetje de Bruin, weduwe van Jacobus Blok, 1759 maart 1.
278. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Johanna Streefkerk, weduwe van Willem Hoogenhoet, verkoopt een fraaie inboedel en een grote partij boeken, 1759 maart 14.
279. Claes Millenaer verkoopt graan en vlas, 1759 juli 11
280. De executeurs-testamentair van mr. Hendrik van der Staal, burgemeester van Rotterdam, verkopen een melkerij en vlasserij met huis, bijgebouwen, boomgaard en landerijen aan de Oostdijk, 1759 augustus 11. Gekocht door Arij en Pieter Salij.
281. De rentmeester verkoopt elzen-en rijshout uit het Zomerland, 1759 december 5.
282. Het armbestuur verkoopt de nagelaten hooggaarsschuit van Teunis Ros, 1760 februari 27.
283. Het armbestuur verkoopt de nagelaten dijkboomgaard aan de Kerkewestdijk van Teunis Ros, 1760 december 3.
284. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1761 januari 29.
285. Gilles de Bek en Maximilianus de Clercq, kooplieden, verkopen een partij eiken planken, 1761 augustus 24.
286. De erven van mr,Hendrik Gevers, burgemeester van Rotterdam, verkopen een bouwwoning met bijgebouwen, boomgaard, wei-en zaailand in het Nieuweland, 1761 november 10.
Gekocht door Arij van der Giessen.
287. De rentmeester verkoopt elzen-en rijshout uit het Zomerland, 1761 december 9.
288. De erven van Teuntje Jansdr. Vink, weduwe van Teunis van Vliet, verkopen enig weiland in het Oudeland, 1762 februari 20.
Gekocht door Cornelis de Lijster.
289. Gilles de Bek en Maximilianus de Clercq te Vlaanderen verkopen een partij eikenhout, 1762 juni 10.
290. Gilles de Bek en Maximilianus de Clercq te Vlaanderen verkopen een partij eikenhout, 1762 september 1.
291. Ype Jans van Leeuwaerden verkoopt een scheepslading Overijssels kromhout, 1762 september 20.
292. De rentmeester verkoopt elzen-en rijshout uit het Zomerland, 1762 december 2.
293. De weduwe Fokkert verkoopt een hooggaarsschuit, 1762 december 9.
Gekocht door Jacob van der Es.
294. Franciscus Stephanus Smulders te Antwerpen verkoopt een stuk weiland in het Oudeland, 1763 januari 20.
Gekocht door Cornelis van der Singel.
295. Willem Muijs, kostschoolhouder, verkoopt enig meubilair en huisraad, 1763 maart 30.
296. De kooplieden Gilles de Bek en Maximiliaan de Clercq
uit Vlaanderen verkopen een partij eikenhout, 1763 mei 4.
297. Louwerens van der Wal en de verdere geïnteresseerden in de zalmzegenvisserij aan de Spanjaardsplaat voor Oost-IJsselmonde verkopen visserijgereedschap, 1763 juni 4.
298-300. De kooplieden Gilles de Bek en Maximiliaan de Clercq verkopen enige partijen eikenhout, 1763 juli 4/december 14.
301. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1763 december 28.
302. Carolus Buijens, koopman uit Aalst in Vlaanderen, verkoopt een partij eikenhout, 1764 juli 4.
303. Gilles de Bek en Maximilianus de Clercq verkopen een partij eikenhout, 1764 augustus 8.
304. Het armbestuur verkoopt een dubbele hooggaarsschuit, nagelaten door Symon Poulusz.de Moeij, 1764 september 6.
Gekocht door Huijgh van der Graeff.
305. De executeur-testamentair van Dirk Waggelaer verkoopt diens inboedel, 1764 september 8.
306. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1764 december 28
307. Schout en gerechte van Oost-IJsselmonde verkopen de verlaten boedel van Maarten Waeijburgh, 1765 januari 9.
308. De rentmeester verkoopt de binnen-en buitendijkse tiendgewassen met de lammertienden, 1765 juli 3.
309. Maximiliaan de Clercq uit Vlaanderen verkoopt een partij eikenhout, 1765 juli 31.
310. Een niet nader genoemde koopman uit 's-Gravenhage verkoopt een partij eikenhout, 1765 augustus 10.
311. De kinderen van Geertje Joppen Commijs, weduwe van Jan Joppe van Evelingen, verkopen meubilair en huisraad, 1765 augustus 24.
312. De rentmeester verkoopt een notenboom aan de Westdijk en rijshout uit het Zomerland, 1765 november 13.
313. De erven van Lijntje Huijge Kuijper, weduwe van Cornelis de Rooij, verkopen een huis en erf aan de Dijkstraat Z.Z., 1765 december 12.
Gekocht door Jan Woutersz.van Gogh.
314. Jan Tijsse Maartensz., koopman uit "de Swarte Sluijs" in Overijssel, verkoopt een partij eikenhout en beukenhout, 1766 juli 9.
315. De erven van Daam Leentvaar verkopen een huis met schuur en boomgaard aan de Kerkedijk, 1766 juli 14.
Gekocht door Maarten Dorsman.
316. Jan Tijsse Maartensz. verkoopt een partij Rijnsch eikenhout, 1766 augustus 9.
317. De schout als sequestor in de boedel van Maarten Waeijburg en op last van de erven van Leendert Pleune Spruijt verkoopt een huis, schuur en erf aan de Oostdijk, 1766 oktober 29.
Gekocht door Job van der Graeff.
318. De erven van Neeltje Claasdr.Verschoor, weduwe van Arij Willemsz.Noortdijk, verkopen een huis met erf aan de Maaszijde, 1766 november 22.
Gekocht door Cornelis Cleme Verduijn.
319. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1766 december 10.
320. De rentmeester verkoopt vier panden aan de Kerkstraat en Benedenstraat, 1766 december 26.
Gekocht door Jacob Dorsman, Leendert van Winckelinkhoff, Fop Verheij en Wessel Disseling.
321. Ype Jans, schipper van Leeuwarden, verkoopt een partij kromhout, 1767 april 25.
322. De rentmeester verkoopt vee en gereedschappen, 1767 april 27.
323. Lambert van Loon verkoopt have te velde staande, 1767 juli 8.
324. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Jan van Dijk en Ariaentje Gouw verkoopt de inboedel, gereedschappen, hooggaars en hout, 1767 augustus 22.
325. De armmeester verkoopt een vervallen huis en erf aan de Hordijk, 1767 oktober 20.
326. De rentmeester verkoopt elzen-en rijshout uit het Zomerland, 1767 december 31.
327-328. De rentmeester verkoopt elzen-en rijshout uit het Zomerland, 1768-1769.
329. Johannes van Heukelom en Fop Mijnlieff, kooplieden, verkopen runderen uit Staats- Vlaanderen, 1770 april 5.
330. Poulus van Driel, meester-zeilmaker, verkoopt rundvee uit Staats-Vlaanderen, 1770 april 26.
331-336. Jan de Lijster en Johannes van Heukelom, kooplieden, verkopen runderen uit Staats- Vlaanderen, 1770 mei 2/juni 20.
337. De rentmeester verkoopt binnen-en buitendijkse tiendgewassen en lammertienden, 1770 juli 4.
338. Ariaentje Thomasdr., weduwe van Arij Zevenbergen, verkoopt een huis met bijgebouwen en erf aan het Oosteinde, 1770 juli 21.
Gekocht door Pieter Meijers.
339. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1770 november 21.
340. Gerrit van Swol verkoopt een huis en erf aan de Dijkstraat, 1771 april 4.
341. Poulus van Driel, meester-zeilmaker, verkoopt rundvee uit Staats-Vlaanderen, 1771 mei 6.
342-343. De rentmeester verkoopt rijshout uit het Zomerland, 1771-1772.
344. Cornelis Kolf, koopman te Rotterdam, en Jacob van der Giessen, meester-timmerman te Oost-IJsselmonde, verkopen een poonschuit met toebehoren, 1773 juni 22.
Gekocht door Arij van der Giessen.
345. De rentmeester verkoopt elzen-en rijshout uit het Zomerland, 1773 december 8.
346. Cornelis Boogaert verkoopt een poonschuit met toebehoren, 1774 maart 21.
347. Job van der Graaff verkoopt een partij hout, 1774 april 6.
348. Jan Molenaar en Arij Salij verkopen rundvee, 1774 april 25.
349. De armmeester verkoopt een huis met schuur, erf en boomgaard aan de Kerkedijk, dat bewoond is geweest door Nijs Hartog, 1774 december 3.
Gekocht door Poulus van Driel.
350. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1774 december 8.
351. Job van der Graaff verkoopt een partij hout, 1775 maart 29.
352. Marijtie Maartense Ridderkerck, weduwe van Arij Naaktgeboren, verkoopt een huis met schuur, erf en dijkboomgaard aan de Hordijk, 1775 april 22.
353. Arij Salij verkoopt runderen, 1775 mei 1.
354. Jacob de Vries verkoopt een partij hout, 1775 juni 3.
355. Niesje Muilwijk, weduwe van Arij de Ruiter, te Dirksland verkoopt een damschuit, 1775 november 29.
Gekocht door Adam van Gilst te Dirksland.
356. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1775 december 15.
357. Gillis de Beek, koopman uit Gerardtsbergen in Vlaanderen, verkoopt een partij eikenhout, 1776 april 24.
358. Leendert Leeuwenburgh te Langeraar verkoopt een partij wilgenbomen in het Nieuweland, 1777 januari 23.
359. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1777 februari 1.
360. Job van der Graaf verkoopt een partij elzenhout, 1777 maart 5.
361. De armmeester van de Grote Armen verkoopt een huisje in het Nieuweland aan de Oostdijk, 1777 november 7.
Gekocht door Adrianus Dorsman.
362. Schout en schepenen verkopen een partij weiland in het Oudeland en toebehorende aan het gemeneland van Oost-IJsselmonde, 1777 december 18.
Gekocht door Hendrik Kooijman en Poulus van Driel.
363. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1778 januari 22.
364. De armmeester van de Diaconie Armen verkoopt de nagelaten boedel van Willem Cornelisz.van Driel en Lijsbeth Raams, 1778 juli 6.
365. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1779 januari 14.
366. Arij Vaandrager en Leendert Groeneweg te Barendrecht verkopen te velde staand klaverhooi in het Oudeland, 1779 juni 7.
367. De voogden over het nagelaten kind van Arij Gerritsz. Meulendijk verkopen de inboedel, 1779 juni 28.
368. De rentmeester verkoopt de binnen-en buitendijkse tiendgewassen en de lammertienden, 1779 juli 7.
369. Pleun Oostdijk verkoopt te velde staande gewassen, 1779 juli 29.
370. De kerkmeester verkoopt een partij tuinhekken, 1779 augustus 18.
371. De kerkmeester verkoopt een aantal bomen uit de moestuin van de pastorie, 1779 september 15.
372. Meijer Godschalk en Heyman Levi te Rotterdam verkopen goederen uit inboedels, 1779 oktober 25/26.
373. Cornelis Vergouw, koopman op de Leur, verkoopt een partij hout, 1779 december 8.
374. Teunis Klop, zalmroker, verkoopt een zalmrokerij met dijkerf, grienden en rietveld aan het Oosteinde aan de Maas, 1780 januari 13.
Gekocht door Jacob van der Es.
375. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1780 februari 9.
376. Pieter de Lijster, hoogheemraad en schepen van Oost-IJsselmonde, verkoopt iepen-en wilgenbomen, 1780 februari 23.
377. De erven van Arij Gerritse Meulendijk verkopen rijshout en vruchtbomen, 1780 maart 18.
378. Jan Staal uit Hulst verkoopt runderen uit het land van Axel, 1780 april 19.
379. De voogden over de nagelaten kinderen van Cornelis Termijn, weduwnaar van Stijntje van Vliet, verkopen de in boedel, 1780 april 29.
380. De rentmeester verkoopt de binnen-en buitendijkse tiendgewassen en de lammertienden, 1780 juli 12.
381. De voogden over het nagelaten kindskind van Arij Gerritsz. Meulendijk, genaamd Gerrit Maartensz.de Jongh, verkopen een partij veldvruchten, 1780 juli 12.
382. Gillis de Beek, koopman te Gerardsbergen in Vlaanderen, verkoopt een partij eikenhout, 1780 juli 14.
383. Maria Lansbergen, weduwe van George Biecheling, verkoopt een huis met schuur en erf, 1780 augustus 3.
Gekocht door Gerrit en Paulus Spruijt benevens Jacob van der Es.
384. Willem Muijs, gewezen Frans kostschoolhouder, verkoopt een verzameling boeken, tekeningen, prenten, instrumenten, meubels, schilderijen van goede meesters, rijtuigen, etc., 1780 augustus 16/19.
Met gedrukte bladen uit een catalogus van boeken, globes en instrumenten.
385. De voogden over de nagelaten kinderen van Jasper Weda verkopen de inboedel en boeken, 1780 september 27.
386. De curatoren over de persoon en boedel van Willem Muijs Sr., gewezen Frans en Duits kostschoolhouder, verkopen inboedel en huisraad, 1780 oktober 11.
387. De curatoren over de persoon en boedel van Willem Muijs Sr., gewezen Frans en Duits kostschoolhouder, verkopen drie panden, respectievelijk staande aan de Dijkstraat Z.Z., Benedenstraat en Dorps-of Plaatsgang, 1780 november 15. Gekocht door Jan Tijsse Rollois en Pieter Cornelisz. van Driel.
388. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1780 november 25.
389. Verkoop bij executie ten gunste van Johannes en Jop Harmensz.de Koning, meester- scheepmakers, en ten laste van Dirk Schop te Nieuw-Beijerland, van een damschuit met toebehoren, 1780 december 16.
Gekocht door Johannes de Koningh, Willem van Proijen en Johannes van Velsen.
390. Adrianus van Bentem verkoopt enieg inboedel, 1781 april 14.
391. De diaconie-armmeesters verkopen de nagelaten inboedel van Igie de Boe, 1781 april 19.
392. Anthonij Tijken verkoopt te velde staande bonen in de polder Varkensoord, 1781 juli 11.
393. De executeurs-testamentair van Arij Gerritsz. Meulendijk verkopen de veldvruchten op de dijkerven, 1781 juli 11.
394. De rentmeester verkoopt het hout uit het Zomerland, 1781 december 1.
395. Sijmon Huijser verkoopt een partij hout en rijs, 1782 januari 5.
396. Hendrik Kooijman verkoopt een partij iepenbomen staande op het zg. Graefsen Weijtje, 1782 februari 9.
397. Jan van Duijnen verkoopt kleding en meubelen, 1782 juni 20.
398. De executeurs-testamentair van Arij Gerritsz. Meulendijk verkopen alle veldvruchten op de dijkerven, 1782 juli 10.
399. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1782 november 30.
400. Gerrit van Swol verkoopt een huis en erven aan de Dijkstraat, 1783 januari 9.
Gekocht door Jacob van der Es.
401. De diaconie-armmeesters verkopen de nagelaten boedel van Jacobus Bos en zijn dochter Marijtie Lonk, 1783 maart 19.
402. De erven van Crijn Huijser en Jannetje Willems Gellevoet verkopen een huis en erve aan de Oostdijk (Prot.nr.14), 1783 maart 26.
Gekocht door Alida Mijnlieff, weduwe van Leendert de Vlieger.
403. De voogden over het nagelaten kind van Maria van Swol verkopen de inboedel, 1783 mei 10.
404. De executeurs-testamentair van Mattijs Bras en Christina Pieters genaamd Boom verkopen een huis met erf op het dorp (Prot.nr.65), 1783 juli 2. Gekocht door Cornelis de Rooij.
405. De executeurs-testamentair van Mattijs Bras en Christina Pieters genaamd Boom verkopen de inboedel, 1783 juli 2.
406. De armmeester van de Grote Armen verkoopt nagelaten kleding van Jan van der Hennik, 1783 juli 2.
407. De executeurs-testamentair van Arij Gerritsz. Meulendijk verkopen de veldvruchten op de dijkerven
van de boedel, 1783 juli 16.
408. De armmeester van de Grote Armen verkoopt de veldvruchten van het dijkerf, behorende aan het huis van Dirk van den Bergh, 1783 juli 16.
409. Claas Jansz. Bras en Dirk de Kater, man van Marijtje Jansdr. Bras, verkopen een pand met inboedel aan de Dijkstraat (Prot.nr.34), 1783 augustus 7. Gekocht door Jacob de Vries.
410. Dionijs van Dongen te Dordrecht verkoopt meubilair, 1783 augustus 13,
411. Willem van Donk, gehuwd met Neeltje van Mulm, weduwe van Wessel Disseling, verkoopt een huis en erve aan de Benedenstraat (Prot.nr.85), 1783 oktober 10.
Gekocht door Jan Tijsse Rollois.
412. De schout als vendumeester verkoopt een partij hout, 1783 december 5.
413. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1783 december 6.
414. De weduwe van Pieter de Lijster verkoopt een partij wilgen-en elzenhout, 1783 december 17.
415. Lidewij Elseman, weduwe van Pieter Bestebreur, verkoopt een huis met bijgebouwen, boomgaard en erf in het Nieuweland (Prot.nr.104), 1783 december 23.
Gekocht door Fleuris Bestebreur.
416. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Clement van Boles, weduwnaar van Maartie Cornelisdr. de Rooij, verkoopt een huis met timmermanswinkel en erve aan de Dijkstraat (Prot.nr.36), 1784 maart 15.
Gekocht door Huijg van der Graaf.
417. De armmeester van de Grote Armen verkoopt de nagelaten kleding van Marijtje Groeneweg alias Marij vant Sloth, 1784 april 3.
418. De executeurs-testamentair van Arij Gerritsz. Meulendijk verkopen rijshout, 1784 april 15.
419. De gebroeders Mijnlieff verkopen een boomgaard en zaailand in het Nieuweland, 1784 april 17.
Gekocht door mr.Jean Bichon.
420. De executeurs-testamentair van Arij Gerritsz. Meulendijk verkopen alle vruchten op de dijkerven, 1784 juli 14.
421. De armmeester van de Grote Armen verkoopt alle vruchten op het dijkerf, behorende aan het huis van Dirk van den Bergh, 1784 juli 14.
422. Anthonij Tijken verkoopt bonen te velde, 1784 juli 14.
423. De schout als vendumeester verkoopt een partij eikenhout, afkomstig van Albert Sukkel & Co., 1784 september 30.
424. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1784 december 4.
425. Nicolaes Millenaer verkoopt wei-en zaailand in het Oude-en Nieuweland, 1785 januari 20.
Gekocht door Jan Wor, de weduwe van Leendert de Vlieger en Hendrik Kooijman.
426. De armmeester van de Grote Armen verkoopt een huis en erf aan de Kerkedijk, 1785 februari 21.
Gekocht door Cornelis Kermis.
427. Jan Wor, meester-scheepmaker, verkoopt een partij takken aan de Oostdijk, 1785 maart 7.
428-430. De rentmeester verkoopt meubilair en huisraad, 1785 april 16/juli 1.
431 De erven van mej. Sasburg verkopen wei-en zaailand in het Oudeland, 1785 november 10. Gekocht door Pieter de Lijster en Leendert Slikkerveer.
432. De weduwe van Johannes Mijnlieff verkoopt een aantal notenbomen aan de Oostdijk, 1785 november 26.
433. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1785 december 7.
434. Joris Bergman te Capelle a/d IJssel verkoopt vrouwenkleding, 1786 mei 26.
435. De voogden over de weeskinderen van Lidewij Elseman, weduwe van Pieter Bestebreur, verkopen de inboedel, 1786 mei 26.
436. De rentmeester verkoopt een partij klaver in het Nieuweland, 1786 juni 9.
437. De schout verkoopt een scheepswrak, 1786 september 29.
438. Bastiaan Bouwman verkoopt een partij stommels en blokken, 1786 november 21.
439. De rentmeester verkoopt het hout uit het Zomerland, 1786 november 29.
440. Sijmon Huijser, schepen en laagheemraad van Oost-IJsselmonde, verkoopt diverse bomen aan de Oostdijk, 1786 december 28.
441. De armmeesters van de Grote Armen verkopen een huis met bijgebouwen, boomgaard en erve aan de Kerkedijk, 1787 februari 15.
Gekocht door Joris Huijser.
442. De executeurs-testamentair van Cornelis Cleme Verduijn en HeijItje Pietersdr.van Vliet verkopen een huis met erve aan de Maaszijde van het dorp (Prot.nr.33), 1787 februari 15.
Gekocht door Arij Salij.
443. De executeurs-testamentair van Cornelis Cleme Verduijn en HeijItje Pietersdr. van Vliet verkopen de inboedel, 1787 maart 21.
444. Willem de Vlugt, koopman te Zaandam, verkoopt een partij hout, 1787 juni 7.
445. De rentmeester verkoopt een partij klaver uit het Nieuweland, 1787 juni 14.
446. Willem de Vlugt, koopman te Zaandam, verkoopt een partij hout, 1787 september 3.
447. De armmeesters van de Grote Armen verkopen een huis met erf en boomgaard aan de Kerkedijk (Prot.nr.14), 1788 januari 21.
Gekocht door Rochus Vlierblom.
448. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1788 februari 3.
449. De executeurs-testamentair van Arij Gerritse Meulendijk verkopen enig rijshout, 1788 maart 28.
450. Willem de Vlugt verkoopt een partij hout, 1788 mei 17.
451. Jan van der Giessen, chirurgijn, verkoopt een pand aan de Maaszijde van het dorp (Prot.nr.40), 1788 mei 29.
Gekocht door Bastiaan Beens.
452. Maximilianus de Clercq te Bergen in Henegouwen verkoopt een partij eikenhout, 1788 juli 1.
453. Willem de Vlugt verkoopt een partij timmerhout, 1788 september 2.
454. Sikke Philippus verkoopt een partij eikenhout, 1788 september 22.
455. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1788 november 20.
456-457. Willem de Vlugt verkoopt partijen timmerhout, 1789 maart 26/mei 18.
458. De erven van Pieter Meyers verkopen een huis met schuur en erf aan het Oosteinde, 1789 augustus 26.
459. Philippus Puttmans, koopman te Leuven, verkoopt een partij eiken planken, 1789 september 5.
460. De erven van Pleun Oostdijk, weduwnaar van Ariaantie van der Singel, verkopen een partij klaverhooi in het Nieuweland, 1789 september 18.
461. Willem de Vlugt verkoopt een partij timmerhout, 1789 september 26.
462. Cornelis van de Wetering verkoopt enige meubilaire goederen, 1790 januari 14.
463. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Dirk van der Lek en Pieternella van der Giessen verkoopt wei-en zaailand in het Oudeland, 1790 januari 21.
Gekocht door Gerrit Visser, Cornelis de Lijster, Jan Wor en Symon Huijser.
464. Arij van der Giesen verkoopt een huis met bijgebouwen aan het Westeinde, 1790 februari 5.
Gekocht door Maarten de Kievit.
465. De rentmeester verkoopt het hout uit het Zomerland, 1790 februari 19.
466. Willem de Vlugt verkoopt een partij timmerhout, 1790 maart 26.
467. De erven van Anna Kelkhuysen, weduwe van Alexander Mey, verkopen in boedel en winkelwaren, 1790 april 1.
468. De erven van Anna Kelkhuysen, weduwe van Alexander Mey, verkopen een huis met bijgebouwen en tuin bij de Dijkstraat (Prot.nr.118), 1790 april 1. Gekocht door Pieter de Jong.
469. Johan Jansz. Kardas te Veendam verkoopt een partij hout, 1790 juni 17.
470-471. Willem de Vlugt verkoopt partijen timmerhout, 1790-1791.
472. De rentmeester verkoopt hout uit het Zomerland, 1791 maart 2.
473. Willem de Vlugt verkoopt een partij timmerhout, 1791 mei 4.
474. Lijsbeth van Sijl, weduwe van Pieter Spruijt, verkoopt de inboedel, 1791 mei 5.
475. Geen Verhey te Hoogvliet verkoopt 1/4 part in een pand aan de Benedenstraat, 1791 mei 9.
Gekocht door Pieter Cornelisz.van Driel.
476. Jacob en Arij van der Giesen verkopen een huis met scheepmakerij aan het Westeinde (Prot.nr.30), 1791 juni 24. Gekocht door Leendert Verheij.
477-478. Willem de Vlugt verkoopt partijen timmerhout, 1791-1792.
479. Daniel Meyers, weduwnaar van Cornelia Brouwhoff, verkoopt meubels en huisraad, 1792 november 29/30.
480. Fop Verhey, weduwnaar van Jannetie Pak, verkoopt meubilair en huisraad, 1793 februari 18.
481. Neeltje Cornelisdr. de Kater, weduwe van Willem Weda, verkoopt meubilair en huisraad, 1793 april 19.
482. Willem de Vlugt verkoopt een partij timmerhout, 1793 juli 15.
483. Jacob Leendertsz.Verhey verkoopt een pand aan de Dijkstraat (Prot.nr.68), 1793 juli 19.
Gekocht door Cornelis de Rooij.
484. De erven van Pieter Tijken verkopen meubels en huisraad, 1793 augustus 2.
485. De erven van Pieter Tijken verkopen een huis, genaamd Kostverloren, met schuur, dijkerf, boomgaard, wei-en zaailand, 1793 november 1. Gekocht door de ambachtsheer, Pieter Cornelisz. van Driel, Pieter Pietersz.de Lijster, de weduwe van Arij van der Waal, Poulus Spruijt.
486. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Pieternella Joostdr.van Driel verkoopt een pand aan de Dijkstraat, 1793 november 14.
Gekocht door Pieter van Zon.
487. De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Pieternella Joostdr.van Driel verkoopt de inboedel, 1793 november 14.
488. De executeurs-testamentair van Pieter Mijnlieff verkopen een boomgaard met wei-en zaailand onder Oost-en West-IJsselmonde, Ridderkerk en Barendrecht, 1793 november 21.
Gekocht door Poulis en Gerrit Spruijt, Frans van der Graaff, Jan Streefkerk, Pieter Fortuyn, Dammis van Driel, Arij van der Jagt.
489. Willem de Vlugt verkoopt een partij timmerhout, 1794 augustus 7.
490. Jan Duijzen, weduwnaar van Rokie de Graaff, verkoopt meubels en huisraad, 1794 oktober 30.
Kenmerken
Datering:
1435 - 1941
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de Gemeente IJsselmonde en de ambachtsheerlijkheden Oost- en West-IJsselmonde en Lombardijen
Auteur:
J.G.B. Nieuwenhuis
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
1979 ( 2007)
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS