content
Uw zoekacties: Doopinschrijving Aletta
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

7.207 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte545 kwitantie 28-jul-1629
Datering:
28-jul-1629
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
545
Bladzijden:
1254 t/m 1254
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Boudewijn Cornelisz man en voogd van
Aryaentgen Jansdr
cleervercooper,
Weyntgen Florisdr
vrouw van
Adryaen Jansz, steenhouwer,
wonende te
Sgravenhaghe,
Marya Jansdr,
vrouw van
Willem van Salen, fabryck van de Prince van Oraengen,
wonende te
Buyren, en
Anthonis Jacobsz
molenaer,
man en voogd van
Annitgen Jansdr,
bevestigen te hebben ontvangen van
Aeltgen Pietersdr,
weduwe van
Leendert Jansz
molenaer,
wonende
Kipstraet,
alles wat hen competeert als erfgenamen van genoemde
Leendert Jansz, hun broer, zwager, resp. oom, volgens het
contract door laatstgenoemde gepasseerd op 04.04.1629 t.o.v.
Willem Jacobsz
notaris,
zijnde elk een vijfde deel van diens kleding en van een
bedrag groot 1.500 gulden.
Boudewijn Cornelisz handelt tevens als voogd over
Jan Pietersz,
onmondige zoon van wijlen
Pieter Jansz
molenaer,
en
Grietgen Heynrickxdr.
Weyntgen Florisdr handelt krachtens een speciale machtiging
van haar man, volgens akte d.d. 16.07.1629 gepasseerd t.o.v.
Claes Pietersen Bock
notaris te
Sgravenhaghe.
Marya Jansdr handelt krachtens een speciale machtiging van
haar man, volgens akte d.d. 12.07.1629 gepasseerd t.o.v.
Peter Pleunisz
schepen te
Buren,
en
Aert van Tuyl
schepen te
Buren.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte546 kwitantie 10-jul-1628
Datering:
10-jul-1628
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
546
Bladzijden:
1257 t/m 1257
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Elysabet Jansdr, j.d.
bevestigt te hebben ontvangen van
Severeyn Sivers
coopman,
wonende in
Princenlant,
een bedrag van 96 gulden, dat hij haar schuldig was volgens
contract d.d. 21.06.1628 gesloten t.o.v. notaris Jan van
Aller (akte nr. 548), plus een bedrag van 35 gulden voor
14 weken kostgeld van haar kind.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte547 diverse akten 17-aug-1629
Datering:
17-aug-1629
Aktesoort:
diverse akten
Aktenummer:
547
Bladzijden:
1258 t/m 1258
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Cornelis Jorisz Cranendonck man van
Elysabet Adryaensdr,
verklaart dat hij bij zijn huwelijk zou inbrengen een bedrag
van 662 gulden en 10 stuivers, dat hij tegoed had van
Gerrit Jorisz Cranendonck
te
Heynricken Ambacht.
Hij heeft dit geld echter gebruikt voor de aflossing van
enige schulden van voor zijn huwelijk.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte548 overeenkomst 21-jun-1628
Datering:
21-jun-1628
Aktesoort:
overeenkomst
Aktenummer:
548
Bladzijden:
1259 t/m 1259
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Sivereyn Syversen, jonckgesel,
coopman,
wonende in
Princenlant,
en
Elysabet Jansdr Jonghe,
bevestigen het volgende te zijn overeengekomen.
Elysabet Jansdr heeft een kind ter wereld gebracht, genaamd
Catharina, waarvan zij beweert dat Sivereyn Syversen de
vader is.
Deze ontkent dit echter.
Om dit geschil te regelen en o.a. proceskosten te voorkomen,
zijn partijen nu overeengekomen dat Elysabet Jansdr het kind
zal onderhouden op haar kosten tot de leeftijd van 25 jaar
en dat zij afziet van beweerde trouwbelofte.
Sivereyn Syversen zal haar een bedrag van 96 gulden betalen
voor o.m. het onderhoud van het kind en zal voorts een
bedrag van 400 gulden betalen t.b.v. dit kind.
Laatstbedoelde bedrag zal worden belegd en de bewijzen
daarvan aan de
weesvaders,
in bewaring worden gegeven tot dat het kind 25 jaar zal zijn
en dan zelf daarover mag beschikken.
De rente komt ten goede van Elysabet Jansdr zolang zij het
kind zal onderhouden.
Komt het kind eerder te overlijden dan vervalt de helft van
deze 400 gulden aan het weeshuis en de helft aan Elysabet
Jansdr.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS