content
Uw zoekacties: Doopinschrijving Aletta
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: kwitantie
3.128 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akte97 kwitantie 9-dec-1778
Aktesoort:
kwitantie
Datering:
9-dec-1778
Aktenummer:
97
Bladzijden:
599 t/m 600
Notaris:
Willem Levinus van der Cool
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Leendert de Wit wonende te Delft, en Pieter de Wit wonende te Maassluis, verklaren, als enige erfgenamen (volgens haar testament van 04-07-1765 bij notaris Adriaen Hoogop) van hun zus wijlen Anna de Wit inwonende dienstmaagd ten huize van Cornelis Hendrik Hoogop, haar nalatenschap onderling te hebben verdeeld. De comparanten nemen de voornoemde boedel over uit het huis van de laatste en bedanken deze.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte94 kwitantie 7-dec-1778
Aktesoort:
kwitantie
Datering:
7-dec-1778
Aktenummer:
94
Bladzijden:
592 t/m 594
Notaris:
Willem Levinus van der Cool
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Compareren Jan de Wit en Ariaantje Wiltbergen, de laatste volgens de akte van 12-08-1778 bij deze notaris aangesteld als gemachtigde voor haar echtgenoot van Jan Hartwijk. De comparanten zijn legatarissen van de zus van de 1ste comparant, wijlen Anna de Wit. De laatste maakt op 04-07-1765 bij notaris Adriaen Hoogop haar testament op. Volgens de akte van 04-02-1778 legateert zij aan de 1ste comparant en haar huisje en erf aan haar nicht, de 2e comparante. De voornoemde legaten worden door de erfgenamen Leendert de Wit en Pieter de Wit overgedragen aan de comparanten.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte85 kwitantie 29-sep-1778
Aktesoort:
kwitantie
Datering:
29-sep-1778
Aktenummer:
85
Bladzijden:
552 t/m 554
Notaris:
Willem Levinus van der Cool
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Compareren:

Aan de ene kant:
- Cornelis Hendrik Hoogop, volgens het testament van 26 en 29 juni 1778 bij deze notaris aangesteld als executeur van de boedel van wijlen Ariaantje Gijsse Kool.

Aan de andere kant de erfgenamen van de voornoemde Ariaantje Gijsse Kool:
- Hendrik Pietersse Kool en Huijbert Pietersse Kool, volgens de akte van 22-09-1778 bij de commissarissen der wet aangesteld als voogden over hun broer Adriaanus Pieterse Kool en hun nicht Elisabeth Gijsse Cool, dochter van hun broer wijlen Gijsbert Pietersse Kool;
- Gabriel van der Linden met zijn echtgenote Grietje Pietersse Kool;
- Pieter Schenk, echtgenoot van Aaltje Pietersse Kool.

Na hun erfdeel te hebben ontvangen tekenen de voornoemde erfgenamen voor akkoord.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte329 kwitantie 26-nov-1668
Aktesoort:
kwitantie
Datering:
26-nov-1668
Aktenummer:
329
Bladzijden:
518 t/m 521
Notaris:
Dirck Block de Jonge
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Cornelis Molenijser verklaart door Marijtje Jans, vrouw van Andries Pieterse, betaald te zijn voor de obligaties die hij aan haar heeft verkocht. De obligaties zijn ten laste van personen die in 1667 of 1668 zijn uitgevaren naar Oost-Indië.

Genoemd worden enige opvarenden van het schip 'De Eendraght' van de Oost-Indische kamer van Rotterdam, te weten:
- Nolbertus Bodas, Antonij Dupon, van Duinkerken, Joost Swaers, van Brussel, Jacques Koekenlenborgh, Abraham Heijback, Jacobus biscoppingh, Franscois Duran, van Gent, Andries Kerdijes?, van Mechelen, Abraham Tegelbergh, Johannes Vijgh, van Dordt, Rombout Vlamingh, Heijndrick Jansen, van Utrecht, Bols Francq, van Soldijn?, en Jan Baseur, van Heeckelem?, allen adelborsten.
- Arijen Willemse, van Wormen, Gilles Antonisse en Evert Aelberse, van Amsterdam, bosschieters.
- Joost Vlamingh, van Willebroeck, Jan Janse Kleijn, van Amsterdam, Frans Vlamingh, van Willebroeck, en Sacharias Melekam, van Leiden, bootsgezellen.
- Jasper Florisen, van Brussel, Jan Fransen, van Delft, Arent Bosch, uit Den Haag, Jacques Bouljon en Casper Severijn, van Kopenhagen, soldaten.
- Jacquis Robblij, van Oostende, Jan Teunisse Cnoop en Isaacq Jonasse Morrejon, hooplopers.
- Franscois Jansen, van Brussel, als jongen.

Verder genoemd worden nog:
- Pieter Lefebre, van Oostende, timmeman op het schip 'De Barm'.
- Leendert van der Lee, onder-chirurgijn op het schip 'De Wijting'.
- Jan Vincke, soldaat op het schip 'Delfshaven'
- Aert Verhoeve, van Leuven, bootsgezel op het schip 'Den Dolphijn'
- Jacob Duijrroer?, van Middelburg, bosschieter op het schip 'De Schollevaer'
- Pieter Pietersen, van de Clunder, bootsgezel op het schip 'Den Dolphijn'
- Arije Jacobsen, van Schermer, bosschieter op het schip 'De Petoor' (Pitoor?)
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
733
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS