content
Uw zoekacties: Doopinschrijving Aletta
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: kwitantie
166 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte257 kwitantie 13-feb-1665
Datering:
13-feb-1665
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
257
Bladzijden:
467 t/m 467
Notaris:
Jacob Duyfhuysen jr
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Grietge Pietersdr, weduwe van Stoffel Ysbrants, verklaart te hebben ontvangen van Ysbrant Stoffels, haar schoonzoon, de somma van 400 gld met alle verlopen interest van dien volgens het contract d.d.
08/07/1661.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
236
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte186 kwitantie 23-aug-1664
Datering:
23-aug-1664
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
186
Bladzijden:
339 t/m 340
Notaris:
Jacob Duyfhuysen jr
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Elias Barent Kerckeringh, grutter, wonende te Middelburch, verklaart te hebben ontvangen van zijn moeder Neeltge Eliasdr, weduwe van Barent Kerckeringe, wonende te Berkel, een bedrag van 400 gld ,overeenkomend met de schenkingen die zijn aan haar andere kinderen heeft gedaan.
Tevens bekend hij haar 600 gld schuldig te zijn.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
236
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte176 kwitantie 26-jul-1664
Datering:
26-jul-1664
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
176
Bladzijden:
319 t/m 320
Notaris:
Jacob Duyfhuysen jr
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Geertge Rotshouck, weduwe van Jeronimus Claesz Rotshouck, moeder en voogdesse van hun twee minderjarige kinderen; Nicolaes Rotshouck, haar bejaarde zoon, eveneens de zoon van genoemde Jeronimus, de zoon van wijlen Claes Jeronimusz Rotshouck, wonende te Maestricht en
Jan Jans van Wageningen, voogd over bovengenoemde weeskinderen, verklaren 3.130 gld te hebben ontvangen van Maria de Rijck, weduwe van Jacob Roscam, gewezen voogd over de 3 voornoemde weeskinderen Rotshouck en van Bartholomeus van Muijen, als voogd van Josina Jacobsdr Roscam. Hiervan is 1.500 gld voldaan in de vorm van een rentebrief op het huis genaamd de Kaers, waarin de voornoemde grootvader van de weeskinderen is overleden bij de weduwe van Willem Robberts en het resterend bedrag is uitbetaald aan Jan Jans van Wageningen, in aanwezigheid van Maertge Claesdr Rotshouck, dochter van voornoemde Claes Jeronimus.

N.b. zie akte 171, o.a. vanwege vermelding van de dochter van Maria de Rijck als Clasina Jacobsdr Roscam en akte 177.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
236
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte167 kwitantie 01-jul-1664
Datering:
01-jul-1664
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
167
Bladzijden:
304 t/m 304
Notaris:
Jacob Duyfhuysen jr
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Neeltgen Cornelisdr, bejaarde dochter, oud 27 jaar, wonende in den Hage, verklaart van Joris Henricxs Ravensburch en Claes Jansz, haar voogden, te hebben ontvangen 65 gld en 3 st. uit de nalatenschap van haar neef Aert Cornelisz, overleden te Ouwerkerck. Tevens ontslaat zij haar voogden van de voogdij en stemt er mee in, dat haar naam uit de voogdij van de Weescamer wordt gelicht.
Neeltgen Cornelisdr, bejaarde dochter, wonende in den Hage, verklaart 65 gld en 3 st. te hebben ontvangen van haar voogden Joris Henrics Ravensburch en Claes Jansz, zijnde haar erfdeel uit de nalatenschap van haar neef Aert Cornelisz, overleden te Ouwerkerck. Daar zij zei 27 jaar te zijn ontslaat zij genoemde voogden van hun voogdij en administratie.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
236
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS