content
Uw zoekacties: Doopinschrijving Aletta
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

142.457 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akte123 transport 1-dec-1667
Aktesoort:
transport
Datering:
1-dec-1667
Aktenummer:
123
Bladzijden:
300 t/m 300
Notaris:
Adriaen van Aller
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Cornelia Buijs weduwe van Cornelis Hoogwerff, koopvrouw te Dircksland draagt een geldsom van 264 gulden en 11 stuivers over aan Wouter Pietersz Kerff, koopman alhier. Het geld is afkomstig van Marinus Leidekker, koopman te Zierikzee, vanwege geleverde goederen. Cornelia Buijs verklaart geheel voldaan te wezen.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
650
 
 
 
 
 
Notariële akte122 transport 26-nov-1667
Aktesoort:
transport
Datering:
26-nov-1667
Aktenummer:
122
Bladzijden:
298 t/m 299
Notaris:
Adriaen van Aller
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Daniël van Nasch, handelend als gemachtigde van Neeltge Jacobs. Neeltge Jacobs is weduwe en erfgenaam van Heinrik Pouwelsz Korsavont volgens testament van 7 februari 1665 gepasseerd bij notaris Dirck Blok. Heinrik Pouwelsz Korsavont was volgens testament van 7 november 1662 opgemaakt door notaris Jacobus Delphius erfgenaam van zijn grootvader van vaderszijde Jan Dubbelsz, hiervoor treedt Isaäk de Noy op als gemachtigde. Daniël van Nasch transporteert een obligatie van 900 gulden aan Philips Basteels, subsiteit secretaris van de stad. De obligatie staat ten laste van het Gemene land van Holland en Westfriesland gekocht door Jan Dubbelsz op het kantoor van Pouw te 's Gravenhage. Daniël verklaart geheel voldaan en betaald te zijn.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
650
 
 
 
 
 
Notariële akte85 transport 25-sept-1662
Aktesoort:
transport
Datering:
25-sept-1662
Aktenummer:
85
Bladzijden:
241 t/m 241
Notaris:
Adriaen van Aller
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Willem Uiterveer, hoetstoffeerder, draagt zijn grafplaats met zerk over aan Anthonij van Ceters, koopman. De grafplaats is gelegen in het noordpant van de St. Laurenskerk, alwwaar nog maar 1 dode ligt. De verkoopsom bedraagt 85 gulden. De comparant verklaart geheel tevreden en voldaan te wezen.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
650
 
 
 
 
 
Notariële akte84 transport 9-aug-1662
Aktesoort:
transport
Datering:
9-aug-1662
Aktenummer:
84
Bladzijden:
240 t/m 240
Notaris:
Adriaen van Aller
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Carel Jansz Bedier, borstelmaker en wonend te Goude, gehuwd met Jannetge Jans de Commer draagt een erfdeel over aan Thomas van Os, saekenkoper te Goude. Het erfdeel komt van zijn schoonvader Jan Commer en diens overleden vrouw, wonend te Amsterdam. Uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder is op 14 maart 1657 bij de weesmeesters van Amsterdam gepasseerd en geregistreerd in het 30e register, en ten tweede nog twintig meeken losgeld. 1 meeck is drie gulden waard. Het bedrag aan meeken is de waarde van zijn schoonvaders woning die het geheel sedert Allerheiligen van 1661 heeft verteert, het overgebleven deel van 60 gulden draagt de comparant over aan genoemde Thomas van Os.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
650
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS