content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: boedelscheiding
259 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akte104 boedelscheiding 16-mei-1777
Aktesoort:
boedelscheiding
Aktenummer:
104
Datering:
16-mei-1777
Bladzijden:
1380 t/m 1446
Notaris:
Adriaen Hoogop
Standplaats:
Delfshaven
Inhoud:
Roeloff Overstraaten, zoals bij testament bij het overlijden van Elizabeth van der Burg, weduwe van Jan Ketelius gepasseerd bij notaris Petrus Constantinus van Rijp te Rotterdam d.d. 16 mei 1771 en de inmiddels overleden Cornelis Spanjersberg is vervangen door Willem Hoepeling bij akte alhier d.d. 20 mei 1775. Executeurs van de boedel van de overleden Elizabeth van der Burg zijn Hendrik Lambertus Boomhouer bij akte d.d. 23 mei 1775 en Johannes Landman bij twee aktes d.d. 15 maart en 30 mei 1776 bij notaris Jan Willen Bertram in De Haag.
Schifting, Scheiding en verdeling van goederen van Elizabeth van der Burg, weduwe en boedelhoudster van Jan Ketelius, overleden te Delfshaven 19 mei 1775. Gemaakt door Roeloff Overstraaten, Willem Hoepeling en Lambertus Boomhouer, handelend als executeur en voogden. Boelhuis gehouden op 30 juni en 1 juli 1775 alhier door Jacobus van Koets en opbrengst 1032 gulden en geld gevonden in de boedel. Aan de weledel gestrenge heer J.P.J. du Bois geheim secretaris van de keurvorst van Saxen 1482 gulden; Clazijna van der Burg, weduwe van Cornelis Spanjersberg 191 gulden; Jacob van der Burg 278 gulden; Maartje van der Burg, weduwe van Jan Ooms 279 gulden.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte86 boedelscheiding 8-feb-1777
Aktesoort:
boedelscheiding
Aktenummer:
86
Datering:
8-feb-1777
Bladzijden:
1237 t/m 1289
Notaris:
Adriaen Hoogop
Standplaats:
Delfshaven
Inhoud:
Cornelis Hendrik Hoogop, Cornelis de Wolff en Pieter van Meurs, wonende respectievelijk te Delfshaven en Rotterdam als executeurs van het testament alhier d.d. 11 augustus 1767 van Sophia Mattheus, weduwe van Vegtor van der Kaag. Zij zijn de voogden over haar in het buitenland verblijvende erfgenamen en met name het erfdeel van Hermanus Thomas Tenpol.
Boedelscheiding en verdeling goederen van Sophia Mattheus, weduwe van Vegtor van der Kaag alhier gepasseerd d.d. 16 juli 1774. Het erfdeel van de minderjarige Alida Sophia de Wolff is 1/3 deel van de helft van de boedel van 2227 gulden is 1113 gulden. 1/3 deel voor wijlen Catharina Tenpol, de tante van Hermanus Thomas Tenpol, die zich op dat ogenblik op het eiland Bantam bevindt. Indien Hermanus Thomas Tenpol was overleden gaat zijn erfdeel naar zijn nicht Alida Sophia Wolf, echter hij erft van zijn oudtante Sophia Mattheus, weduwe van Vegtor van der Kaag volgens akte alhier 11 augustus 1767. Bijgesloten de eindafrekening p 1263/1264.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte50 boedelscheiding 26-aug-1776
Aktesoort:
boedelscheiding
Datering:
26-aug-1776
Aktenummer:
50
Bladzijden:
707 t/m 840
Notaris:
Adriaen Hoogop
Standplaats:
Delfshaven
Inhoud:
Nicolaas Roodenburg en Jan van Asbroek, beide wonende te Delfshaven, als verantwoordelijken over de rekening en vereffening van de nalatenschap van Agatha den Breem, echtgenote van Arij van der Pol. (zie akte 21, 25, 31 en 50)
Rekening en verantwoording van de nalatenschap van Adriana van der Dussen, weduwe en boedelhoudster van Cornelis van der Pot en overleden op 21 maart 1776 te Delfshaven, gepasseerd bij notaris Adriaen Hoogop op 24 mei 1776. Nicolaas Roodenburg, korenmolenaar en Jan Asbroek, schipper van het jacht VOC Delft benoemd volgens het testament bij notaris Isaac Vroombroek te Rotterdam d.d. 4 oktober 1768 tot voogd en executeur en ten andere Agatha den Breem, echtgenote van de in het buitenland verblijvende Arij van der Pot, kapitein van het schip De Maas, die bij het overlijden van zijn moeder Adriana van der Dussen in leven blijkt te zijn, zoals blijkt uit de akte gepasseerd te Amsterdam bij Jan Lanthof en Fredrik Niewoud op 12 juli 1776. Arij van der Pot heeft de erfenis van zijn vader Cornelis van der Pot, voor het overlijden van zijn moeder Agatha van der Dussen overleden op 21 maart 1776, aanvaard bij mij notaris op 23 april 1776. De erfenis is voor de twee kinderen; Arij van der Pot; de kinderen Bartholomeus en Adriana Roodenburg, van de overleden Adriana van der Pot, echtgenote van Jan Roodenburg en Heijltje van der Pot elk voor een legitiem deel. Volgt opnieuw de inventarisatie en een gedetailleerde verdeling van goederen en geld aan de erfgenamen. Alle obligaties en leningen zijn beschreven naar afkomst en gedateerd.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte25 boedelscheiding 23-apr-1776
Aktesoort:
boedelscheiding
Datering:
23-apr-1776
Aktenummer:
25
Bladzijden:
163 t/m 169
Notaris:
Adriaen Hoogop
Standplaats:
Delfshaven
Inhoud:
Nicolaas Rodenbrug en Jan Asbroek, schipper bij de VOC kamer Delft, beide wonende te Delfshaven en executeurs van de nalatenschap van wijlen Cornelis van der Pot en Adriana van der Dussen, zoals is vastgelegd in het testament gepasseerd bij notaris Isaak Vroombrouck te Rotterdam d.d. 4 oktober 1768. Bij het overlijden van de laatst leven zijn de erfgenamen: haar zoon Arij van der Pot en diens dochter Adriana van der Pot alsmede de kinderen van hun overleden dochter Adriana van der Pot, gehuwd geweest met Jan Roodenburg, met name Bartholomeus Rodenburg en Adriana Rodenburg. Bijgevoegd een lijst van onroerende goederen met name toebedeeld.
(zie akte 21, 31 en 50)
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS