content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: machtiging
6 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte6 machtiging okt-1796
Aktesoort:
machtiging
Datering:
okt-1796
Aktenummer:
6
Bladzijden:
014 t/m 015
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Voor de schout en schepenen van Oost-IJsselmonde machtigen Arij Slavenburg en M. de Kievit in de kwaliteiten zoals in de aktenummers 1, 2 en 5 van dit inventarisdeel is beschreven, J. Spruijt, procureur voor de Vierschaar van Oost-IJsselmonde en wonende in Rotterdam, om namens hen 900 gulden te innen van Cleijs van der Graaff, laatst gewoond hebbend in Oost-IJsselmonde, betreffende een obligatie, d.d. 28 mei 1793 door Van der Graaff ten behoeve van de genoemde voogden getekend. Op 26 januari 1796 heeft Van der Graaff een aanzegging tot betaling van de obligatie met de bijbehorende rente gekregen, doch is in gebreke gebleven. De gemachtigde mag alles doen wat hem goeddunkt.
Deze akte komt overeen met aktenr. 5 van dit inventarisdeel.
Er is geen ondertekening.

N.B. De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte5 machtiging okt-1796
Aktesoort:
machtiging
Datering:
okt-1796
Aktenummer:
5
Bladzijden:
012 t/m 013
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Voor de schout en schepenen van Oost-IJsselmonde machtigen Arij Slavenburg en M. de Kievit, beiden wonende in IJsselmonde, waarvan Slavenburg met wijlen Hendrik Tempelaar bij akte d.d. 28 januari 1790 (aktenr. 1 van dit inventarisdeel) aangesteld is tot administrateur en voogd over de minderjarige erfgenamen van Willem van der Lek, overleden in West-IJsselmonde, tot administrateur van de nalatenschap van genoemde Willem en tot voogd over de goederen die de *kinderen van Willem* zelf in eigendom hebben en waarvan De Kievit na het overlijden van Tempelaar in diens plaats d.d. 6 juni 1793 (aktenr. 2 van dit inventarisdeel) tot mede administrateur en voogd is aangesteld, Jan Spruijt, procureur voor de Vierschaar van Oost-IJsselmonde, wonende in Rotterdam, om namens hen 900 gulden van een obligatie met de bijbehorende rente te innen, die Cleijs van der Graaf, laatst alhier gewoond hebbend, d.d. 28 mei 1793 ten behoeve van hen onderhands heeft getekend. D.d. 26 januari 1796 is Van der Graaf aangezegd deze obligatie na 3 maanden met de bijbehorende rente te betalen. Hij is in gebreke gebleven. De voogden willen nu met rechtsmiddelen dit geld innen.
Deze akte is niet afgemaakt en ondertekend.

N.B. Met deze *kinderen van Willem* worden waarschijnlijk de kinderen van Dirk van der Lek bedoeld, zie andere akten in dit inventarisnummer.
Van der Graaf wordt in andere akten Van der Graaff genoemd.
Deze akte komt overeen met aktenr. 6 van dit inventarisnummer.
De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte8 machtiging 05-okt-1775
Aktesoort:
machtiging
Aktenummer:
8
Datering:
05-okt-1775
Bladzijden:
012 t/m 012
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
De schepenen en weesmeesters machtigen Willem van der Lek, schout en secretaris, in de kwaliteit van oppervoogd over alle minderjarige en toezicht behoevende personen om de administratie te voeren van de nalatenschap van Ariaantje Janse Lievaart, die d.d. 25 juli 1775 alhier is overleden. Zij was de weduwe van Jan de Keijser, die d.d. 24 februari 1775 alhier is overleden. Van der Lek zal de belangen van de minderjarige erfgenamen behartigen.
N.B. Zie ook de aktenummers 13 en 14 van dit inventarisnummer.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte3 machtiging 21-sep-1767
Aktesoort:
machtiging
Aktenummer:
3
Datering:
21-sep-1767
Bladzijden:
006 t/m 007
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
De schepenen en weesmeesters machtigen Willem van der Lek, schout en secretaris van West-IJsselmonde, in de kwaliteit van oppervoogd over de minderjarige en andere toezicht behoevende erfgenamen, om de administratie te voeren van de nagelaten boedel van Leendert Janse Kok, man van Lena Willemse Groen. Hij zal de belangen van de minderjarige erfgenamen behartigen. Leendert is d.d. 31 augustus 1767 alhier overleden.
N.B. Zie ook de aktenummers 5, 6 ,7 en 11 van dit inventarisnummer.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS