content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: overeenkomst
183 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte548 overeenkomst 21-jun-1628
Datering:
21-jun-1628
Aktesoort:
overeenkomst
Aktenummer:
548
Bladzijden:
1259 t/m 1259
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Sivereyn Syversen, jonckgesel,
coopman,
wonende in
Princenlant,
en
Elysabet Jansdr Jonghe,
bevestigen het volgende te zijn overeengekomen.
Elysabet Jansdr heeft een kind ter wereld gebracht, genaamd
Catharina, waarvan zij beweert dat Sivereyn Syversen de
vader is.
Deze ontkent dit echter.
Om dit geschil te regelen en o.a. proceskosten te voorkomen,
zijn partijen nu overeengekomen dat Elysabet Jansdr het kind
zal onderhouden op haar kosten tot de leeftijd van 25 jaar
en dat zij afziet van beweerde trouwbelofte.
Sivereyn Syversen zal haar een bedrag van 96 gulden betalen
voor o.m. het onderhoud van het kind en zal voorts een
bedrag van 400 gulden betalen t.b.v. dit kind.
Laatstbedoelde bedrag zal worden belegd en de bewijzen
daarvan aan de
weesvaders,
in bewaring worden gegeven tot dat het kind 25 jaar zal zijn
en dan zelf daarover mag beschikken.
De rente komt ten goede van Elysabet Jansdr zolang zij het
kind zal onderhouden.
Komt het kind eerder te overlijden dan vervalt de helft van
deze 400 gulden aan het weeshuis en de helft aan Elysabet
Jansdr.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte536 overeenkomst 05-mei-1629
Datering:
05-mei-1629
Aktesoort:
overeenkomst
Aktenummer:
536
Bladzijden:
1235 t/m 1236
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Jan Woutersen Vosmaer
sulversmit
man van
Merritgen Pieters,
dochter en erfgename van
wijlen Pieter Maertensz
passementwercker,
en van
Merritgen Pieters,
ter ene zijde, en
Lijntgen Maertensdr
weduwe van bovengenoemde
Pieter Maertensz,
geassisteerd door
Adolff Maximiliaen,
als haar gekozen voogd, ter andere zijde,
bevestigen, door bemiddeling van
Egbert Jacobsz van der Heul
rentmeester van het
gasthuys,
en
Pieter Verbiest
coopman,
het volgende te zijn overeengekomen.
Lijntgen Maertensdr belooft te betalen aan Jan Woutersz een
bedrag van 612 gulden en 10 stuivers, in algehele voldoening
van hetgeen waarop Merritgen Pieters recht heeft van zowel
moederszijde als vaderszijde.
Hierop wordt in mindering gebracht een bedrag van 125 gulden
dat Jan Woutersz aan deze boedel schuldig is.


N.B.: Lees: Adolff Maximiliaensz
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte537 overeenkomst 26-mei-1629
Datering:
26-mei-1629
Aktesoort:
overeenkomst
Aktenummer:
537
Bladzijden:
1237 t/m 1237
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Jan Cool
matroos,
geassisteerd door zijn vader
Stheven Cool,
wonende te
Santen,
belooft te betalen aan mr.
Jan Jansz
chirurgijn,
een bedrag van 50 gulden voor meesterloon plus 4 gulden per
week voor kost en inwoning.
Comparant dient onder
N.N. Juynbol
capiteyn,
en cedeert als zekerheid zijn maandgeld van de
Admiraliteyt.

Jan Cool ondertekent de akte met Jan Kaell.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte531 overeenkomst 22-apr-1629
Datering:
22-apr-1629
Aktesoort:
overeenkomst
Aktenummer:
531
Bladzijden:
1224 t/m 1224
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Cornelia Galis weduwe van
Jan de Raedt in zijn leven geweldighe van
Suydt-Hollant,
ter ene zijde, en
Johan de Raedt de Jonge,
bejaarde zoon, samen met
Geertruyt de Raedt,
dochter, van genoemde Jan de Raedt, als erfgenamen van
laatstgenoemde en tevens namens hun meerderjarige broer
Bartholomees de Raedt,
die buitenslands vertoeft, ter andere zijde,
bevestigen het volgende te zijn overeengekomen met
betrekking tot het aandeel van Cornelia Galis in de boedel
van haar overleden man.
Johan de Raedt c.s. zullen aan Cornelia Galis een bedrag van
700 gulden betalen met een ordonnantie van de
Admiraliteyt.
Cornelia Galis mag al haar kleding en juwelen behouden en
krijgt bovendien de helft van hetgeen haar man nog tegoed
heeft van de Admiraliteyt, inclusief de helft van zijn
jaarlijks tractement zolang dit nog doorbetaald zal worden.
Johan de Raedt c.s. zullen Cornelia Galis vrijwaren van alle
nog onbetaalde schulden in de boedel, behalve dat Cornelia
Galis zelf zal betalen al hetgeen
Jacob Andriesz van Goch
sijdelaeckencooper,
te vorderen heeft voor aan haar geleverde stoffen.
Tenslotte zal Cornelia Galis niet behoeven in te brengen,
maar zelf mogen behouden, alles wat nog tegoed zal blijken
te zijn van wijlen
Jaecques de Coleynne
in zijn leven
capiteyn en sarjant majoor v.d. republiek Venetie.
Cornelia Galis tekent als Cornelia Ghalys.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS