content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: machtiging
1.491 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte157 machtiging 03-mrt-1622
Datering:
03-mrt-1622
Aktesoort:
machtiging
Aktenummer:
157
Bladzijden:
409 t/m 410
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Cornelis Maertensz
havenmeester
machtigt
Daniel de Raet
coopman te
Pleymuyen in Engelant,
om namens hem alle schulden te betalen die comparants
broeder:
Pieter Maertensz,
aldaar gemaakt heeft na aankomst met het schip het
Wapen van Enckhuysen
van
Oost-Indie.
Comparant belooft het betaalde bedrag te Rotterdam terug te
betalen aan
Joseph Schelton
engels coopman.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte101 machtiging 13-apr-1621
Datering:
13-apr-1621
Aktesoort:
machtiging
Aktenummer:
101
Bladzijden:
270 t/m 271
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Eeuwoudt Gerritsz de Haes
wonende
Hoochstraet,
machtigt zijn vrouw
Trijntgen Abrahamsdr de Reus,
om van de heren bewindhebbers van de
Oost Indische Compagnie,
zijn gage te incasseren op zijn a.s. reis naar
Oost Indie,
en voorts tijdens zijn afwezigheid zijn goederen te beheren
en zijn belangen in de meest uitgebreide zin te behartigen.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte159 machtiging 04-feb-1628
Datering:
04-feb-1628
Aktesoort:
machtiging
Aktenummer:
159
Bladzijden:
413 t/m 413
Notaris:
Jan van Aller Az.
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Gerrit Dircksz Stolckxman, Pieter Gerritsz den Ouden en Cornelis Olifiersz, allen gewezen molenmeesters van de Nessepolder, mede handelend namens Jan Willemsz de Jonghe, eveneens gewezen molenmeester van die polder, machtigen de bode van de Hooghe Heemraden van Schielant om van de ingelanden van de Nessepolder in Nieuwerkerck, t.w. diegenen tussen de Hooghen Zeedijck en de Dwarskade, elk te vorderen een bedrag van 3 gulden 7 st. 8 penn. volgens de verdeling opgemaakt door comparanten samen met Huych IJsbrandtsz, schout te Nieuwerkerck en Pieter Leendertsz Bosch, mede aldaar, d.d. 17/05/1626.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
98
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte181 machtiging 28-mrt-1638
Datering:
28-mrt-1638
Aktesoort:
machtiging
Aktenummer:
181
Bladzijden:
426 t/m 426
Notaris:
Jan van Aller Az.
Standplaats:
Rotterdam
Akteplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Alewijn Jacobsz Pinckeveer scheeptimmerman machtigt Willem Ockersen, Michiel Dircksz, Jacob Jansz Gouwenaer en Cornelis Jansz Duympgen allen scheep- timmerluyden van Robert N.N. schipper uit Schotland, om gelden te ontvangen uit hetgeen Robert moet betalen wegens de reparatie van zijn schip dat voor Pinckeveers werf ligt, en dat ter betaling van geleverde Coningxberger planken.

Akte 181A blz. 427, transport 25 28-03-1638
====================================
Alewijn Jacobsz Pinckeveer draagt over aan al zijn knechts het geld dat hij zal ontvangen van schipper Robbert uit Schotland voor de reparatie van zijn schip.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
97
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS