content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: kwitantie
203 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte545 kwitantie 28-jul-1629
Datering:
28-jul-1629
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
545
Bladzijden:
1254 t/m 1254
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Boudewijn Cornelisz man en voogd van
Aryaentgen Jansdr
cleervercooper,
Weyntgen Florisdr
vrouw van
Adryaen Jansz, steenhouwer,
wonende te
Sgravenhaghe,
Marya Jansdr,
vrouw van
Willem van Salen, fabryck van de Prince van Oraengen,
wonende te
Buyren, en
Anthonis Jacobsz
molenaer,
man en voogd van
Annitgen Jansdr,
bevestigen te hebben ontvangen van
Aeltgen Pietersdr,
weduwe van
Leendert Jansz
molenaer,
wonende
Kipstraet,
alles wat hen competeert als erfgenamen van genoemde
Leendert Jansz, hun broer, zwager, resp. oom, volgens het
contract door laatstgenoemde gepasseerd op 04.04.1629 t.o.v.
Willem Jacobsz
notaris,
zijnde elk een vijfde deel van diens kleding en van een
bedrag groot 1.500 gulden.
Boudewijn Cornelisz handelt tevens als voogd over
Jan Pietersz,
onmondige zoon van wijlen
Pieter Jansz
molenaer,
en
Grietgen Heynrickxdr.
Weyntgen Florisdr handelt krachtens een speciale machtiging
van haar man, volgens akte d.d. 16.07.1629 gepasseerd t.o.v.
Claes Pietersen Bock
notaris te
Sgravenhaghe.
Marya Jansdr handelt krachtens een speciale machtiging van
haar man, volgens akte d.d. 12.07.1629 gepasseerd t.o.v.
Peter Pleunisz
schepen te
Buren,
en
Aert van Tuyl
schepen te
Buren.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte546 kwitantie 10-jul-1628
Datering:
10-jul-1628
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
546
Bladzijden:
1257 t/m 1257
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Elysabet Jansdr, j.d.
bevestigt te hebben ontvangen van
Severeyn Sivers
coopman,
wonende in
Princenlant,
een bedrag van 96 gulden, dat hij haar schuldig was volgens
contract d.d. 21.06.1628 gesloten t.o.v. notaris Jan van
Aller (akte nr. 548), plus een bedrag van 35 gulden voor
14 weken kostgeld van haar kind.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte541 kwitantie 11-jul-1629
Datering:
11-jul-1629
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
541
Bladzijden:
1243 t/m 1244
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Ingitgen Cornelisdr weduwe van
Pauwels Adryaensz, gerechtsbode
wonende te
Geertruydenberghe,
en
Merritgen Cornelisdr
weduwe van
Crijn Gerritsz, straetmaecker,
wonende te
Dordrecht,
bevestigen te hebben ontvangen van
Arnout Wagensvelt
notaris,
wonende
Hoochstraet,
elk een bedrag van 119 gulden en 6 stuivers, zijnde hun
aandeel als mede erfgenamen in de nalatenschap van
Jacob Cornelisz
schoenmaecker.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte499 kwitantie 10-nov-1628
Datering:
10-nov-1628
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
499
Bladzijden:
1160 t/m 1161
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Cornelis Adryaensz van der A
outschepen,
bevestigt te hebben ontvangen van
Aernout Wagensvelt
notaris,
als gemachtigde van de erfgenamen van wijlen
Jacob Cornelissen in Bourgonjen
een bedrag van 305 gulden.
Comparant handelt als voogd over de kinderen van wijlen
Helman Pietersz van Rijsoort,
en tevens namens de kinderen van wijlen
Trijntgen Pieters van Rijsoort,
allen tesamen gerechtigd in een legaat groot 300 gulden,
vanwege genoemde Jacob Cornelissen volgens diens testament
gepasseerd op 13.04.1598 t.o.v.
Jacob Symonsz
notaris,
plus 5 gulden interest.
Comparant stelt zich tevens borg voor de restitutie indien
mocht blijken dat deze betaling ten onrechte is geschied.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS