content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: diverse akten
91 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte547 diverse akten 17-aug-1629
Datering:
17-aug-1629
Aktesoort:
diverse akten
Aktenummer:
547
Bladzijden:
1258 t/m 1258
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Cornelis Jorisz Cranendonck man van
Elysabet Adryaensdr,
verklaart dat hij bij zijn huwelijk zou inbrengen een bedrag
van 662 gulden en 10 stuivers, dat hij tegoed had van
Gerrit Jorisz Cranendonck
te
Heynricken Ambacht.
Hij heeft dit geld echter gebruikt voor de aflossing van
enige schulden van voor zijn huwelijk.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte483 diverse akten 24-mei-1628
Datering:
24-mei-1628
Aktesoort:
diverse akten
Aktenummer:
483
Bladzijden:
1128 t/m 1128
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Jacob de Vosch
boorduyrwercker,
en
Symon Lessevijn
comys bij de admiraliteyt van Zeelandt,
verklaren
dat tussen Gregorius Sneaton, Engels coopman, en
Daniel de Vosch, broeder van Jacob de Vosch, wonende te
Amstelredam op 24.11.1627 t.o.v. Jan Warnaertsen,
notaris, een contract is gesloten, waarbij Daniel de
Vosch beloofde binnen 14 dagen aan Sneaton, of namens deze,
aan Willem Watson, coopman te Amstelredam, een
bedrag te betalen van 260 gulden en binnen een maand daarna
nogmaals een gelijk bedrag. Daniel de Vosch bleef verder nog
schuldig aan Sneaton, resp. aan Watson, een bedrag van 520
gulden, te betalen zodra hij dit bedrag zou hebben ontvangen
van Jan Willemsz. Jacob de Vosch heeft zich bij akte
d.d. 03.03.1628, gepasseerd t.o.v. notaris Jan van Aller
(akte nr. 467) voor e.e.a. borg gesteld, op voorwaarde dat
Watson accoord zou gaan met betaling binnen zes maanden.
Laatstgenoemde heeft dit echter geweigerd en verlangde van
Jacob de Vosch onmiddellijke betaling. Om een dreigend
proces te voorkomen verklaren comparanten zich hoofdelijk
borg te stellen voor Daniel de Vosch, ten behoeve van
Sneaton resp. Watson, voor de betaling op 03.09.1628 van een
bedrag van 600 gulden, plus interest, mits Sneaton en Watson
afzien van alle verdere akties tegen Daniel de Vosch, resp.
tegen Jacques de Keur, die van Sneaton 93 stuks
1claphout heeft ontvangen. Jacques de Keur, coopman,
die mede compareert, verklaart krachtens een volmacht door
Willem Watson aan hem verleend bij akte d.d. 25.05.1628
gepasseerd t.o.v. notaris Jan Warnaertsen te Amsterdam, deze
voorwaarden namens Watson te accepteren en bevestigt in dit
verband nog zijn verklaring, gedaan t.o.v.
Dirck van der Wolff, advocaet en
Anthoni Willemsen, advocaet.
Symon Lessevijn tekent met S. L'echevin.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte470 diverse akten 30-mrt-1628
Datering:
30-mrt-1628
Aktesoort:
diverse akten
Aktenummer:
470
Bladzijden:
1102 t/m 1102
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Jan Warnaertsz de Cruyer,
verklaart erin te hebben toegestemd dat zijn dochter
Aryaentgen Jansdr,
in het huwelijk treedt met
Pieter Mathijssen,
afkomstig
van Gorinchem,
en
brouwersknecht in de brouwerij van
de Werelt.
Comparant verzoekt mitsdien de predikanten te Gorinchem dit
huwelijk op de vereiste wijze af te kondigen.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte458 diverse akten 14-jan-1628
Datering:
14-jan-1628
Aktesoort:
diverse akten
Aktenummer:
458
Bladzijden:
1078 t/m 1078
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Johan van de Luffel de Jonghe
coopman,
verklaart
opdracht te hebben gekregen van Adryaen van Rijnnenburch
coopman te Leyden tot verkoop namens hem van 5
oxhoofden 1ghebrande wijn, voor rekening van
Van Rijnnenburch verscheept van Nantes door Jan Bauge
met het schip de Wiltschut, waarop
Symon Michielsz Calff van Sardam, schipper is.
Comparant verklaart voorts deze zending na aankomst te
Rotterdam uit handen van Heynrick van Rijnnevelt,
handelend namens Van Rijnnenburch, te hebben ontvangen en
belooft Rijnnevelt te zullen vrijwaren van alle kosten
volgend uit diens contract met Jacob Jansz Neuje,
wijncooper, die namens zijn zwager
Cornelis de Coninck deze wijn in beslag had laten nemen
(zie akte nr. 456).
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS