content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

2.138 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte495 attestatie of verklaring 18-sep-1628
Datering:
18-sep-1628
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
495
Bladzijden:
1152 t/m 1152
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Judith Dirckxdr vrouw van
Claes Symonsz Suyrbier, capiteyn,
bevestigt dat de door haar man verleden obligatie, d.d.
10.11.1627, groot 720 gulden, ten gunste van
Sara Rutgers,
wegens geleverd
1broot,
en welke obligatie aan deze akte gehecht is, deugdelijk is
en dat haar bekend is dat bedoeld brood inderdaad geleverd
is in het jaar 1624.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte493 attestatie of verklaring 15-sep-1628
Datering:
15-sep-1628
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
493
Bladzijden:
1148 t/m 1148
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Barthelt Sloot
coopman,
verklaart te hebben ontvangen van
Jan van Renssen
coopman te
Middelburch in Zeelant,
een missive gedateerd 25.06.1628, door van Renssen
geschreven en geadresseerd aan
Bonaventura Broen
nederlants coopman
te
Nantes in Vranckrijck,
inhoudende dat Van Renssen aan hem, comparant, overgedragen
heeft een bedrag van 379 gulden tournoys, door Broen aan
Sloot te betalen.
Comparant heeft deze brief aan Broen gezonden met verzoek
genoemd bedrag te betalen, resp. hem daarvoor te crediteren,
doch heeft daarop geen antwoord gekregen.
Om deze reden verklaart comparant nu af te zien van deze
akte van aanwijzing.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte488 attestatie of verklaring 20-aug-1628
Datering:
20-aug-1628
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
488
Bladzijden:
1137 t/m 1137
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Op verzoek van
Grietgen Jacobsdr weduwe van
Geman Evertsz,
verklaart
Hans Jansz Tamborijn,
dat hij haar ontslaat van de gedane trouwbelofte en hij
verzoekt mitsdien de betrokken predikanten af te zien van
verdere afkondiging van dit voorgenomen huwelijk, resp. de
reeds gedane te annuleren.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte472 attestatie of verklaring 06-apr-1628
Datering:
06-apr-1628
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
472
Bladzijden:
1105 t/m 1105
Notaris:
Jan van Aller Az.
Akteplaats:
Rotterdam
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Elysabet Jacobsdr
wonende ten huize van
Matthijs Jansz Besemer
onder-secretaris,
verklaart
dat zij van wijlen haar moeder heeft ontvangen een bedrag
van 100 gulden als haar aandeel in de erfenis van haar
vader, volgens kwitantie ter weeskamer van Schoonhoven.
Dit bedrag is met comparantes toestemming bij deze weeskamer
opgenomen door Cornelis Ingeloo, notaris te Delft
en comparante verklaart dat dit geld slechts zal strekken in
mindering van de borgtocht groot 180 gulden die haar broer
Heynrick Jacobsz de Heer, voor haar moeder aan genoemde
Ingeloo had gegeven.
Toegangsnummer:
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
84
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS