content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

40 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte13 diverse akten 23-mrt-1797
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
23-mrt-1797
Aktenummer:
13
Bladzijden:
025 t/m 026
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Het betreft een briefje van J. Spruijt te Rotterdam, gericht aan Peltzer Brummel, secretaris van Oost-IJsselmonde, waarin hij verzoekt zijn kosten en die van de bode op te geven, omdat hij de declaraties in de zaak van Slavenburg en De Kievit met K. van der Graaf naar advocaat Hoijnk van Papendrecht moet zenden.

N.B. In andere akten wordt de naam Peltzer Brummel als Pelser Brummel geschreven.
De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte12 diverse akten mrt-1797
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
mrt-1797
Aktenummer:
12
Bladzijden:
023 t/m 024
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Het betreft een briefje van J.C. Verhoeff uit Dordrecht? aan Pelser Brummel, secretaris van IJsselmonde, af te geven aan de IJsselmondse schuit in Rotterdam.
Verhoeff schrijft dat de voogden Slavenburg en De Kievit zich nog steeds ongerust maken. Verhoeff zou de papieren die tot hun administratie behoren, overnemen, beoordelen en verder op orde brengen. Hij wil deze ongerustheid opheffen en verzoekt Pelser Brummel nu om zo spoedig mogelijk, wat al afgesproken was, alle onder hem berustende papieren aan de voogden te geven, die die dan aan hem (Verhoeff) ter beoordeling ter hand zullen stellen. Verhoeff stelt voor er later met elkaar over te spreken en als alles in orde gebracht is de papieren aan de voogden te overhandigen, waardoor de voogden gerustgesteld zullen worden. Deze ongerustheid "ontneemt hun de aangenaamheden des levens".

N.B. De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.

Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte11 diverse akten feb-1797
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
feb-1797
Aktenummer:
11
Bladzijden:
021 t/m 022
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Het betreft een briefje gericht aan Pelser Brummel, secretaris van Oost-IJsselmonde.
Verhoeff schrijft dat hij, zijn meester Van der Graaff en advocaat Hoinck van Papendrecht namens Slavenburg en De Kievit zeer verrast zijn dat het besluit om de beslaglegging op de goederen van Van der Graaff op te heffen nog niet ten uitvoer is gebracht. Hij dringt met last van bovengenoemde heren bij Pelser Brummel aan dit ten spoedigste te bewerkstelligen. Anders zullen alle gemaakte schikkingen vervallen. Verhoeff vraagt de door de bode ondertekende kopie van de akte van arrest, die voor Van der Graaff bestemd is, aan hem te zenden.

N.B. De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.

Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte10 schuldbekentenis feb-1797
Aktesoort:
schuldbekentenis
Datering:
feb-1797
Aktenummer:
10
Bladzijden:
020 t/m 020
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Cleijs van der Graaff bekent aan de administrateurs van de nalatenschap van Willem van der Lecq bij de aflossing van een obligatie van 900 gulden nog 3,5% rente schuldig te zijn over de periode 9 juni 1795 tot 9 februari 1797. Hij zal dit bedrag bij de afrekening verrekenen.

N.B. In andere akten wordt de naam Van der Lecq geschreven als Van der Lek.
De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.

Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS