content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

196 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte10 testament 26-apr-1800
Aktesoort:
testament
Datering:
26-apr-1800
Aktenummer:
10
Bladzijden:
038 t/m 043
Notaris:
Weesmeesters van Oost-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Jacob de Vries, bejaarde man, maakt een nieuw testament op. Hij herroept hierbij zijn voorgaande testament d.d. 12 april 1800 (aktenr. 9 van dit inventarisdeel).
Jacob legateert aan zijn nicht Appolonia Bras, vrouw van Jan Hendricksz van Onna, zijn huis met alles wat daarbij behoort, thans bewoond door zijn halfbroer Fop van Driel, gelegen op het dorp IJsselmonde, ten oosten begrensd door Jacobus de Ridder, ten westen door een huis, waarin hij thans als eigenaar zelf woont, ten noorden door de Dijkstraet en ten zuiden door de Benedenstraet.
Voorts bepaalt Jacob dat genoemde Appolonia de keus heeft om binnen 3 maanden na zijn overlijden voor 3000 gulden de beschikking te krijgen over zijn huidige woonhuis met alles daartoe behorend, gelegen op het dorp IJsselmonde, ten oosten begrensd door het hierboven gemelde huis, ten westen door Pieter Tromp, ten noorden door de Dijkstraat en ten zuiden door de Benedenstraat. Appolonia dient binnen een maand na het overlijden van Jacob een akte op te laten maken, waarin zij vastlegt dat zij het huis aanneemt. Voorts legateert Jacob aan zijn halfbroers Dirk van Driel en Fop van Driel elk 100 gulden.
Enige en universele erfgenamen van Jacob zijn zijn broer en zuster Willem de Vries en Neeltge de Vries, vrouw van Jacobus van Melzen, elk voor een vijfde deel, de kinderen van zijn overleden broer Barend de Vries, t.w. Appolonia de Vries, vrouw van Andries Koppers, Helena de Vries, vrouw van Pieter van der Graaff, en Welsje of Wilsje de Vries, samen voor een vijfde deel, de kinderen van zijn overleden broer Daniel de Vries, t.w. Pieter de Vries, Daniel de Vries, Alexander de Vries, Anna Maria de Vries en Maria Josef Fina de Vries, vrouw van Adrianus van der Hart, samen voor een vijfde deel, en de genoemde Appolonia Bras voor het laatste vijfde deel.
Inhoud vervolg:
Jacob benoemt tot executeurs van zijn nalatenschap en voogden over zijn nagelaten minderjarige erfgenamen Jacobus van der Melzen, Pieter van der Graaff en Pieter de Vries, allen wonende in Rotterdam. Zij zullen tevens zijn begrafenis regelen.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
237
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte8 testament 12-apr-1800
Aktesoort:
testament
Datering:
12-apr-1800
Aktenummer:
8
Bladzijden:
029 t/m 032
Notaris:
Weesmeesters van Oost-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Stefanus Noordijk en zijn vrouw Maria Biegeling benoemen elkaar wederzijds tot hun erfgenaam. Zij zullen de kinderen tot hun meerderjarigheid onderhouden. Zij treffen een regeling betreffende de nalatenschap, als de langstlevende zal hertrouwen. In het geval dat Maria zonder kinderen overlijdt, zullen haar ouders een legitieme portie ontvangen. De langstlevende zal voogd over de kinderen zijn. Bij overlijden van Maria benoemt Stefanus tot zijn mede voogd Pieter de Jong en bij overlijden van Stefanus benoemt Maria tot mede voogd Teunis Weda.
N.B. Stefanus tekent met Stephanus Noordijk en Maria met Maria Biechling.

Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
237
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte7 testament 20-mrt-1800
Aktesoort:
testament
Datering:
20-mrt-1800
Aktenummer:
7
Bladzijden:
025 t/m 028
Notaris:
Weesmeesters van Oost-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Fop Ariensz Salij en zijn vrouw Maria Hendriksdr Moerkerken benoemen elkaar wederzijds tot hun erfgenaam. Fop bepaalt dat, als hij de eerststervende zal zal, zijn kleren, goud en zilver aan zijn zoon of zonen en Maria dat, als zij de eerststervende zal zijn, haar kleren, goud en zilver aan haar dochter of dochters toekomen. Zij zullen de kinderen tot hun mondigheid onderhouden en hen dan 35 gulden uitkeren. Als Maria zonder kinderen overlijdt, ontvangen haar ouders een legitieme portie. De eerststervende stelt de langstlevende tot voogd over de minderjarige erfgenamen en tot administrateurs over de nagelaten goederen aan. Als Fop als eerste overlijdt, zal zijn broer Jan Ariensz voogd worden en als Maria dat is haar zwager Jan Heijden, wonende in Heerjansdam.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
237
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte4 testament 29-sep-1798
Aktesoort:
testament
Datering:
29-sep-1798
Aktenummer:
4
Bladzijden:
013 t/m 016
Notaris:
Weesmeesters van Oost-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Willem Oudeijn en zijn vrouw Cornelia van Driel, wonende in Oost-IJsselmonde, benoemen elkaar wederzijds tot hun erfgenaam. De langstlevende zal de kinderen tot hun 25e jaar of eerder huwelijk onderhouden en hen dan 6 gulden uitkeren. Als er geen kinderen zijn, zal de langstlevende gehouden zijn de ouders van de eerststervende een legitieme portie uit te keren. Tot voogden over de minderjarige kinderen worden Cornelis Huijzer en Pieter Leentvaar aangesteld.
N.B. Genoemde Oudeijn tekent met Willem Oudijn.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
237
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS