content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

2.883 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 3
 
 
thumbnail
Notariële akte5 machtiging okt-1796
Aktesoort:
machtiging
Datering:
okt-1796
Aktenummer:
5
Bladzijden:
012 t/m 013
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Voor de schout en schepenen van Oost-IJsselmonde machtigen Arij Slavenburg en M. de Kievit, beiden wonende in IJsselmonde, waarvan Slavenburg met wijlen Hendrik Tempelaar bij akte d.d. 28 januari 1790 (aktenr. 1 van dit inventarisdeel) aangesteld is tot administrateur en voogd over de minderjarige erfgenamen van Willem van der Lek, overleden in West-IJsselmonde, tot administrateur van de nalatenschap van genoemde Willem en tot voogd over de goederen die de *kinderen van Willem* zelf in eigendom hebben en waarvan De Kievit na het overlijden van Tempelaar in diens plaats d.d. 6 juni 1793 (aktenr. 2 van dit inventarisdeel) tot mede administrateur en voogd is aangesteld, Jan Spruijt, procureur voor de Vierschaar van Oost-IJsselmonde, wonende in Rotterdam, om namens hen 900 gulden van een obligatie met de bijbehorende rente te innen, die Cleijs van der Graaf, laatst alhier gewoond hebbend, d.d. 28 mei 1793 ten behoeve van hen onderhands heeft getekend. D.d. 26 januari 1796 is Van der Graaf aangezegd deze obligatie na 3 maanden met de bijbehorende rente te betalen. Hij is in gebreke gebleven. De voogden willen nu met rechtsmiddelen dit geld innen.
Deze akte is niet afgemaakt en ondertekend.

N.B. Met deze *kinderen van Willem* worden waarschijnlijk de kinderen van Dirk van der Lek bedoeld, zie andere akten in dit inventarisnummer.
Van der Graaf wordt in andere akten Van der Graaff genoemd.
Deze akte komt overeen met aktenr. 6 van dit inventarisnummer.
De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte4 diverse akten feb-1797
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
feb-1797
Aktenummer:
4
Bladzijden:
009 t/m 011
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Deze akte betreft een kopie van een akte van ontslag af te leveren ter secretarie van Oost-IJsselmonde.
Namens Arij Slavenburg en M. (Maarten) de Kievit, beiden wonende in IJsselmonde, waarvan Slavenburg d.d. 28 januari 1790 (aktenr. 1 van dit inventarisnummer) door het Gerecht van West-IJsselmonde naast nu wijlen Hendrik Tempelaar aangesteld is tot administrerend voogd over de minderjarige erfgenamen van Willem van der Lek, overleden in West-IJsselmonde, alsmede tot administrateur van de nalatenschap van genoemde Willem en tot voogd over de goederen die de kinderen van Dirk van der Lek zelf in eigendom hebben, en waarvan genoemde De Kievit na het overlijden van genoemde Tempelaar d.d. 6 juni 1793 (aktenr. 2 van dit inventarisnummer) door het Gerecht van West-IJsselmonde tot mede administrateur en voogd aangesteld is, gaat de gerechtsbode (Cornelis Wor) van Oost-IJsselmonde naar de secretarie van Oost-IJsselmonde om de beslaglegging die hij d.d. 8 november 1796 namens Slavenburg en De Kievit onder secretaris J. Pelser Brummel heeft gedaan op te heffen. De beslaglegging betreft een half huis gelegen in Oost-IJsselmonde (in het cohier verponding geregistreerd onder nr. 40), toekomende aan Kleijs (Cleijs) van der Graaff, verder een schuurtje en erf mede daar gelegen (in het cohier verponding geregistreerd onder nr. 12) en een morgen en 500 roeden land gelegen in het nieuwe land van Oost-IJsselmonde bij het Dijkje. De beslaglegging houdt verband met een d.d. 28 mei 1793 door Kleijs van der Graaff onderhands getekende obligatie van 900 gulden ten behoeve van Hendrik Tempelaar en Arij Slavenburg, de rente op die obligatie en de gemaakte kosten.
Inhoud vervolg:
Voorts gaat de gerechtsbode aan Van der Graaff aanzeggen dat Slavenburg en De Kievit de daging intrekken, die de gerechtsbode op 22 november 1796 met klokgeklepper heeft bekend gemaakt en waarvan op 11 november 1796 aan Van der Graaff, die in Haastrecht verblijft, per landpost een kopie is gestuurd. Hij moest op 14 januari 1797 of anders de eerste Rechtdag daarna voor het Gerecht van Oost-IJsselmonde verschijnen. De zitting is door de ondertekenaars van deze akte geannuleerd. De bode stuurt een kopie per landpost naar Van der Graaff.
De ondertekenaars zijn Slavenburg, De Kievit en Hoijnck van Papendrecht.

N.B. De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte3 voogdij 28-jan-1790
Aktesoort:
voogdij
Datering:
28-jan-1790
Aktenummer:
3
Bladzijden:
007 t/m 008
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Deze akte komt overeen met de akte die d.d. 28 januari 1790 is opgemaakt, aktenr. 1 van dit inventarisdeel.
De schout en schepenen van West-IJsselmonde hebben het verzoek van Gerardus Brillenburg, wonende in Schiedam, onderzocht waarin hij vraagt om één of meer administrerende voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Willem van der Lek, gewoond hebbend en overleden in West-IJsselmonde, en om één of meer administrateurs van de nalatenschap van genoemde Willem aan te stellen. De schout en schepenen hebben Pieternella van der Giesen, vrouw van Dirk van der Lek, hierover gehoord en toen vernomen dat de kinderen van Dirk nog enige andere goederen zelf in eigendom hebben.
De schout en schepenen benoemen nu tot voogden over de minderjarige erfgenamen en tot administrateurs van de nalatenschap van Willem van der Lek Hendrik Tempelaar en Arij Slavenburg, wonende in IJsselmonde. Tevens zijn zij voogden over de goederen, die kinderen van Dirk van der Lek zelf in eigendom zouden hebben.

Onderaan staat dat deze akte in 1794 door Anthonij Tijken geaccordeerd en ingeschreven is in het Weesboek van West-IJsselmonde.

N.B. Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte2 voogdij 06-jun-1793
Aktesoort:
voogdij
Datering:
06-jun-1793
Aktenummer:
2
Bladzijden:
004 t/m 006
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Hendrik Geraerts Tempelaar, bouwman in West-IJsselmonde, en Arij Slavenburg, korenmolenaar van IJsselmonde, wonende in Oost-IJsselmonde, zijn door de schout en schepenen van West-IJsselmonde aangesteld tot administrerende voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Willem van der Lek, gewoond hebbend en overleden in West-IJsselmonde, tot administrateurs van de nalatenschap van Willem en tot voogden over de goederen, die de genoemde minderjarigen (2 kinderen van Dirk van der Lek) zelf in eigendom zouden hebben (zie aktenr. 1 van dit inventarisnummer). Genoemde Tempelaar is onlangs overleden. In zijn plaats stellen de schout en schepenen nu Maarten de Kievit, schepen van en wonende in West-IJsselmonde, naast genoemde Slavenburg in dezelfde kwaliteiten aan.

N.B. Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS