content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

2.883 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 2
 
 
thumbnail
Notariële akte9 diverse akten 11-feb-1797
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
11-feb-1797
Aktenummer:
9
Bladzijden:
018 t/m 019
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Het betreft een briefje gericht aan J. Pelser Brummel, secretaris te IJsselmonde, af te geven aan de IJsselmondse schuit te Rotterdam.
J.C. Verhoeff uit Dordrecht? schrijft dat hij afgelopen donderdag in IJsselmonde is geweest, maar omdat hij Pelser Brummel niet thuis heeft getroffen, heeft hij een document voor de bewindvoering, een volmacht en een declaratie van gerechtelijke kosten aan schout Tijken gegeven met het verzoek deze aan de president van West-IJsselmonde ter hand te stellen. Verder is hij steeds verhinderd aan het verzoek van Pelser Brummel te voldoen.

N.B. Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.

Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte8 diverse akten 1790-1797
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
1790-1797
Aktenummer:
8
Bladzijden:
017 t/m 017
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Er is geen datum vermeld. Door Hoijnck van Papendrecht wordt aan medeburger N.N. gevraagd of hij nevengaande kopieën door Wor wil laten ondertekenen, waarvan één exemplaar bestemd is om het ten uitvoer te brengen en het tweede voor burger Verhoeff. De tweede moet niet per landpost naar Van der Graaff gestuurd worden, omdat Verhoeff de zaak op zich neemt. De originele getekende machtiging op de bode blijft bij Hoijnck van Papendrecht en daarop zal Van der Graaff bij restitutie van de obligatie zijn kwitantie plaatsen.
N.B. Cornelis Wor is gerechtsbode, Hoijnck van Papendrecht is advocaat.

N.B. De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte7 diverse akten jan-1796
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
jan-1796
Aktenummer:
7
Bladzijden:
016 t/m 016
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
De akte bevat een aantal geldbedragen (kosten?) betreffende de kwestie over een obligatie tussen Arij Slavenburg en Maarten de Kievit aan de ene kant en Cleijs van der Graav (Graaff) aan de andere kant.

N.B. De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte6 machtiging okt-1796
Aktesoort:
machtiging
Datering:
okt-1796
Aktenummer:
6
Bladzijden:
014 t/m 015
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Voor de schout en schepenen van Oost-IJsselmonde machtigen Arij Slavenburg en M. de Kievit in de kwaliteiten zoals in de aktenummers 1, 2 en 5 van dit inventarisdeel is beschreven, J. Spruijt, procureur voor de Vierschaar van Oost-IJsselmonde en wonende in Rotterdam, om namens hen 900 gulden te innen van Cleijs van der Graaff, laatst gewoond hebbend in Oost-IJsselmonde, betreffende een obligatie, d.d. 28 mei 1793 door Van der Graaff ten behoeve van de genoemde voogden getekend. Op 26 januari 1796 heeft Van der Graaff een aanzegging tot betaling van de obligatie met de bijbehorende rente gekregen, doch is in gebreke gebleven. De gemachtigde mag alles doen wat hem goeddunkt.
Deze akte komt overeen met aktenr. 5 van dit inventarisdeel.
Er is geen ondertekening.

N.B. De aktenrs. 4 t/m 8 en 10 t/m 13 van dit inventarisnummer betreffen de obligatie ten laste van Cleijs van der Graaff.
Zie ook inventarisnummer 8.277, aktenummers 15 t/m 20.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
278
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS