content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

2.883 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 7
 
 
thumbnail
Notariële akte7 kwitantie 20-sep-1775
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
7
Datering:
20-sep-1775
Bladzijden:
011 t/m 011
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Leentje Moret, meerderjarige jongedochter, wonende onder Maasdam, ontvangt van Willem van der Lek, schout en secretaris alhier, die d.d. 21 september 1767 (aktenr. 3 van dit inventarisnummer) tot oppervoogd over de minderjarige en toezicht behoevende erfgenamen van Leendert Janse Kok benoemd is, 182 gulden. Leendert, man van Leena Groen, is d.d. 31 augustus 1767 alhier overleden. Leentje Moret, van wie Leendert een oom is, is een erfgename van genoemde Leendert en ontvangt dit bedrag volgens de afrekening d.d. 11 oktober 1769.
Leentje bedankt Van der Lek voor de goede administratie.
N.B. Zie ook de aktenummers 3, 5, 6 en 11 van dit inventarisnummer.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte27 verzoekschrift 16-jul-1808
Aktesoort:
verzoekschrift
Datering:
16-jul-1808
Aktenummer:
27
Bladzijden:
055 t/m 056
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
In de vergadering van de schout en schepenen van West-IJsselmonde d.d.16 juli 1808 is een verzoek van Arij van 't Zelfde, wonende in Heerjansdam, gelezen waarin hij vraagt de vruchten en inkomsten, die zijn kinderen als mede erfgenamen van hun grootvader van moederszijde Pieter van Zijl, die in april 1806 alhier is overleden, uit zijn nalatenschap toekomen, te mogen ontvangen. Arij is weduwnaar van Cornelia van Zijl en is belast met de opvoeding van 7 nagelaten kinderen, Maaijke van 19 jaar, Pieter van 16 jaar, Cornelia van 15 jaar, Maria van 12 jaar, Adriana van 10 jaar, Arij van 9 jaar en Willem van 8 jaar.
Arij verzoekt het college om hem en Jacob van Zijl, broer van Cornelia en wonende in Heerjansdam, die met Arij voogd over de kinderen is voor de nalatenschap, te machtigen om hem (Arij) jaarlijks de genoemde inkomsten sedert het overlijden van Pieter van Zijl tot de meerderjarigheid van de kinderen of tot eerder huwelijk te overhandigen. Jacob van Zijl heeft verklaard in te stemmen met het verzoek. D.d. 20 juli 1808 willigen schout en schepenen het verzoek in en geven de machtiging af.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte24 diverse akten 30-apr-1804
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
30-apr-1804
Aktenummer:
24
Bladzijden:
051 t/m 051
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
In de vergadering van het gemeentebestuur van West-IJsselmonde d.d. 30 april 1804 komt het volgende ter tafel.
Allereerst worden de rekeningen van de ordinaire verpondingen van 1801 en 1802 en de extra-ordinaire verpondingen van 1802 en 1803 van West-IJsselmonde door het gemeentebestuur en door de Commissarissen van Rekening goedgekeurd. De gaarder is Arnoldus Montanus.
Het volgende punt in de vergadering is dat Bastiaan van der Wilt, herbergier en tapper van wijnen, brandewijnen en gedistilleerde wateren, een verzoek heeft ingediend voor het uitoefenen van zijn beroep. De vergadering geeft tot wederopzegging aan Bastiaan van der Wilt toestemming om allerlei wijnen, bier, brandewijnen en gedistilleerde wateren te schenken en te verkopen in aanmerking nemende art. 24 van de ordonnantie op genoemde dranken van 23 december 1749 en de daarop volgende publicatie. Hij zal zich verder moeten houden aan de keuren hieromtrent van de Heerlijkheid.
N.B. Zie ook aktenr. 25 van dit inventarisnummer.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte23 diverse akten 30-jan-1804
Aktesoort:
diverse akten
Datering:
30-jan-1804
Aktenummer:
23
Bladzijden:
049 t/m 051
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
In de vergadering van het gemeentebestuur van West-IJsselmonde d.d. 30 januari 1804 zijn de volgende zaken besproken.
Er wordt besloten een publicatie te maken i.v.m. het door de inwoners op grove en schandelijke manier ontheiligen van de Dag des Heeren, wat ook verboden is volgens de Plaecaten van den Lande. In de akte wordt uitgebreid beschreven wat verboden is, waaronder veld-, akker- of handwerk als dit niet strikt noodzakelijk is, verder het uitoefenen van een nering of beroep, verkopen en tappen van drank (uitgezonderd aan reizigers), allerlei balspelen en vermakelijkheden zoals vissen, jagen, enz. Op overtreding van een verbod is de boete 25 gulden ten behoeve van de Grote Armen van Oost- en West-IJsselmonde. Als iemand in een herberg iets drinkt of speelt, volgt een boete van 3 gulden ten behoeve van de genoemde Grote Armen. De gerechtsbode krijgt het toezicht en zal streng boetes uitdelen. Hij zal een overtreding direct aan de schout of president melden.

Voorts komt er een brief ter tafel, die het gemeentebestuur wil sturen aan het Departementaal Bestuur van Holland, waarin staat dat het gemeentebestuur vóór hun installatie een protest ingediend heeft bij de vorige Municipaliteit (zie aktenr. 22); het wil niet aansprakelijk/verantwoordelijk zijn voor schulden of handelingen van het vorige bestuur.
In deze brief schrijft het gemeentebestuur verder dat Arnoldus Montanus de schout en secretaris van West-IJsselmonde is en dat het beter zou zijn dat het Departementaal Bestuur een provisioneel Reglement voor de oprichting van een rechtbank toezendt dan dat het gemeentebestuur een ontwerp daarvoor ter goed- of afkeuring instuurt.
Zowel de publicatie als de genoemde brief worden ondertekend door de president en secretaris. De publicatie wordt eerstkomende zondag bekend gemaakt.
Anthonij van Winkelhof, bode bij de afgetreden Municipaliteit, wordt in dezelfde functie aangesteld bij het nieuwe bestuur. Hij verklaart dit ambt te willen blijven uitoefenen.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS