content
Uw zoekacties: Polder de Kiesheid
x13.06 Polder de Kiesheid
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

13.06 Polder de Kiesheid
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Inleiding
sluiten
13.06 Polder de Kiesheid
1. Inleiding
Na de overstroming van de oude Riederwaard in 1374 duurde het lang voordat sommige delen weer in bedijkte staat gebracht werden. Eén van die gebieden was het ten westen van de toen brede rivierarm de Koedood gelegen gebied, dat de latere polder "De Kiesheid" zou vormen.
Omstreeks 1580 werd de Koedood aan de noordzijde afgedamd *  . Het is vrijwel zeker dat deze afdamming in één adem heeft plaats gevonden met de bedijking en het polder worden van De Kiesheid. Het bewijs hiervoor vindt men in de oudste kaart van deze polder van de hand van de gezworen landmeter Jan Symonsz. van 1589 *  . Deze kaart laat zien hoe dezelfde dijk, die de Koedood afdamt, de polder De Kiesheid aan de noordzijde tegen het water van de Nieuwe Maas beschermt; voorts is op deze kaart de verkaveling in het overgrote deel van de polder aangebracht, wat er op duidt dat het land in cultuur gebracht was. Het oud-archief van de polder is niet bewaard gebleven. In de literatuur komen wij het polderbestuur het eerst tegen in 1654 als één der contractanten in de overeenkomst met de grondheren van Charlois voor de regeling van de afwatering op de Koedood in ruil voor medebetaling aan het onderhoud van de Heydsche Sluis, die gelegen was in de noordelijke afdamming van de Koedood * 
De polder De Kiesheid *  . behoorde vóór 1811 met de polder Boudewijn Hartsland tot de ambachtsheerlijkheid 's-Gravenambacht. Deze heerlijkheid werd in dat jaar opgeheven en het grondgebied aan de gemeente Pernis toegevoegd. 's-Gravenambacht won echter nog kort zelfstandigheid na de restauratie, totdat daar in 1830 een einde aan werd gemaakt en het gebied definitief onder Pernis kwam *  . De zuidelijke punt van de polder De Kiesheid, groot 14 ha, lag echter in de gemeente Rhoon en droeg ook de naam "De Rhoonsche Kiesheid". De polder in zijn geheel besloeg 163 ha. Hij grensde in het noorden aan het gebied "De Gorzen-polder en De Hey", aan de oostkant liep van noord naar zuidoost vanaf de Heydsche Sluis het boezemwater De Oude Koedood. In het zuiden en zuidwesten grensde de polder aan Het Binnenland van Rhoon en aan de westkant aan het deel Deyffel van De polders Pernis c.a.
Het Bijzonder Reglement voor de polder De Kiesheid werd op 6 november 1857 door het provinciaal bestuur van Zuid-Holland vastgesteld. Het polderbestuur bleef berusten bij een dijkgraaf en twee heemraden, die nu op voordracht door de koning werden benoemd. Deze laatste bepaling verviel in 1899, omdat toen de beide waterschappen in werking traden, die de zorg moesten dragen voor de zee-en rivierwater kerende dijken op IJsselmonde, waartoe Provinciale Staten in 1897 besloten hadden. De polder De Kiesheid kwam onder het waterschap ,,De oude en nieuwe Maasdijken vóór het land van Rhoon". Vanaf 1899 behoefde de verkiezing van leden van het polderbestuur door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden dus geen koninklijke bekrachtiging meer *  . Enkele decennia eerder hadden de polders, die hun water loosden op de Oude Koedood *  , zich al verenigd in een waterschap van die naam, dat ten doel had door het plaatsen van een stoomgemaal aan de Heydsche Sluis de afwatering van de boezem te bevorderen *  . Het stoomgemaal, de "Jan Barendrecht Czn.", kwam in 1871 gereed; het definitieve reglement van het nieuwe waterschap pas in 1879 *  .
De noodzakelijke uitbreiding van de stad en haven van Rotterdam luidden het einde in van de polders in de gemeente Pernis. In 1925 ging het beheer van de polder De Kiesheid en zijn eigendommen van het polderbestuur over op de Vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam, de nieuwe eigenaar. De archiefstukken uit de periode die dan begint en die eindigt met de definitieve ontpoldering in 1958, worden in een Aanhangsel beschreven (no. 58-67). Het eigenlijke archief van de polder De Kiesheid, dat in deze inventaris de nummers 1 tot en met 57 inneemt, beslaat het tijdvak van 1857 tot 1925. Uit de periode daarvoor zijn slechts enkele stukken bewaard gebleven, zoals het bestek voor de bouw van de nieuwe watermolen in 1717 en de rekeningen, die daarop betrekking hebben.
2. Inventaris
Kenmerken
Datering:
1717-1958
Openbaarheid:
Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage.
Omvang:
.65 meter
Rubrieken:
Trefwoorden:
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS