content
Uw zoekacties: Beleggingsmaatschappij (Heerlijkheden) Rhoon, Pendrecht en Cortgene
x527 Beleggingsmaatschappij (Heerlijkheden) Rhoon, Pendrecht en Cortgene
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

527 Beleggingsmaatschappij (Heerlijkheden) Rhoon, Pendrecht en Cortgene
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Inleiding
1.2. De heerlijkheid Kortgene
1.3. De beleggingsmaatschappij
527 Beleggingsmaatschappij (Heerlijkheden) Rhoon, Pendrecht en Cortgene
1. Inleiding
1.3. De beleggingsmaatschappij
Anthony van Hoboken, die in 1850 overleed, had in zijn testament bepaald dat zijn bezittingen onverdeeld moesten blijven totdat de laatste van zijn kinderen was overleden. Daarna zou elk der kleinkinderen een gelijke portie krijgen. *  Dat betekende dat zijn nalatenschap tot het overlijden van zijn laatste kind beheerd werd door administrateuren. In 1916 overleed mw. Henderika van Heel-van Hoboken en kon definitief worden vastgesteld wie tot de eigendom der bezittingen waren gerechtigd. Besloten werd de onroerende goederen, gelegen onder Rhoon en Kortgene met de daarbij behorende titels en rechten, alsmede tienden onder West-Barendrecht en Carnisse onder te brengen in een naamloze vennootschap onder de naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Rhoon, Pendrecht en Cortgene"
De vennootschap, opgericht 15 december 1916, heeft ten doel 'de verdere exploitatie van de onroerende goederen afkomstig uit de nalatenschap daaronder begrepen het huren, verhuren en exploiteren van landerijen en rechten en het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de heerlijkheden Rhoon, Pendrecht en Kortgene, alles in de ruimste zin genomen'.
De inkomsten van de bezittingen bestaan voornamelijk uit pachten, huren en de opbrengst van bomen en andere beplantingen. De administratie hiervan wordt gevoerd door rentmeesters.
De vennootschap wordt beheerd door een raad van commissarissen, bestaande uit aanvankelijk 4, later 5 tot 7 leden. Eén van hen, door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen, voert onder de titel van directeur het dagelijks beheer. *  De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij zorgen voor een goede boekhouding, benoemen en ontslaan het personeel en bewaren het archief en de fondsen van de vennootschap. *  (Voor een overzicht van de commissarissen en directeuren van de n.v. zie bijlage V)
In het jaarverslag van 1970 en 1971 wordt gesproken over een statutenwijziging van 1971 waardoor de vennootschap als een beleggingsmaatschappij kan worden aangemerkt. Hierdoor wordt de mogelijkheid geopend van wederbelegging van uit grondverkopen vrijgekomen gelden, anders dan in onroerend goed, zoals in de statuten werd bepaald. In 1972 volgt weer statutenwijziging waarin omzetting van naamloze vennootschap in besloten vennootschap geregeld wordt met wijziging van de naam van de maatschappij in Beleggingsmaatschappij 'Rhoon, Pendrecht en Cortgene'.
Het doel van de beleggingsmaatschappij wordt in het jaarverslag van 1982 omschreven als: beleggen van vermogen afkomstig uit de nalatenschap van Anthony van Hoboken van Rhoon, Pendrecht en Cortgene uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerende goederen en hypothecaire schuldvorderingen en het verrichten van alle handelingen, welke in engere zin ter bereiking van dit doel nodig zijn.
1.4. Archief en inventarisatie
1.5. Geraadpleegde literatuur
2. Inventaris
3. Bijlage
Kenmerken
Datering:
(1431) 1540 - 1984
Openbaarheid:
Archiefstukken jonger dan 25 jaar zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris. De archiefstukken met de nummers 174-175 jonger dan 50 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar
Omvang:
3.89 meter
Rubrieken:
Trefwoorden:
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS