content
Uw zoekacties: Ambacht en Gemeente Poortugaal
x464 Ambacht en Gemeente Poortugaal
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

464 Ambacht en Gemeente Poortugaal
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Nieuwe inleiding i
Geschiedenis van de archiefvormer i
464 Ambacht en Gemeente Poortugaal
Nieuwe inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Het ontstaan van het huidige Poortugaal valt te dateren rond 1180. In die periode wordt begonnen met de (her)bedijking van de gronden waarop later Poortugaal zou ontstaan. Omstreeks 1270 wordt de parochie Poortugaal genoemd, waarvan ook Hoogvliet deel uitmaakte. In het midden van de 17e eeuw zou Hoogvliet een zelfstandige parochie worden. i
Het ambacht Poortugaal behoorde tot de heerlijkheid Putten. In 1459 kwam Putten met de er onder ressorterende ambachten aan de Graaflijkheid. Na de afzwering van Philips II in 1581 verviel Putten aan de Staten van Holland, die het ambacht Poortugaal in 1731 verkochten aan de stad Schiedam. Als dagelijks bestuurder van Putten fungeerde de baljuw of ruwaard, die te Geervliet resideerde. Hij sprak recht in zwaardere delicten met zijn leenmannen ofwel de hoge vierschaar. De baljuw benoemde de schout en schepenen van Poortugaal. Zij hadden op hun beurt weer het benoemingsrecht van vele plaatselijke functionarissen: kerk- en armmeesters, schoolmeester, koster, chirurgijn, bode (deze laatste in overleg met de ruwaard van Putten) etc. De kerkenraad was verplicht de nominatie voor een nieuwe predikant aan de schout en de ruwaard voor te leggen, die ook, met de schepenen het uiteindelijke beroep moesten goedkeuren. i
Schout en schepenen hadden de schouw over de banwateringen en -wegen, maar de dijkgraaf en hoge heemraden van het Gemeneland van Poortugaal hadden de opperschouw. Tot dit gemeneland behoorden 1268 gemeten land van Poortugaal, 392 gemeten van Hoogvliet en 68 gemeten van Pernis. i
Het notulenboek spreekt vanaf 1795 vaak van (de gecombineerde vergadering van) het gemeentebestuur van Poortugaal en Albrandswaard. Uit de ingekomen stukken van Albrandswaard blijkt echter, dat de laatste nog lang als een afzonderlijk(e) ambacht of gemeente bestond. i
Op 30 juni 1811 maakte de schout van Poortugaal en Albrandswaard bekend dat de schouten uit hun bediening waren gezet en dat hij zelf was benoemd tot provisioneel maire van Poortugaal. Hij werd tevens maire van Albrandswaard. Daarna vond tot januari 1812 geen vergadering meer plaats van het gemeentebestuur, vanaf die datum 'municipale raad' genaamd. Van 25 juli 1812 tot 20 september 1813 zijn de notulen in het Frans gesteld. Daarna weer in het Nederlands. Het bestuur wordt dan omschreven als de president en het gemeentebestuur. i
Nog tijdens het Franse bestuur omstreeks 1812 moeten de gemeenten Poortugaal, Albrandswaard en Hoogvliet zijn samengevoegd, al is daar geen bewijs voor te vinden. Per 1 april 1817 herkregen Hoogvliet en Albrandswaard weer hun zelfstandigheid en werd het gemeentebestuur van Poortugaal door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontbonden, waarbij voor de benaming van de voorzitter werd teruggegrepen op de term schout. Op 2 april installeerde deze laatste de nieuwe leden van het gemeentebestuur van Poortugaal waartoe nu ook Oud- en Nieuw-Engeland en Roozand behoorden. De nieuwe raadsleden waren door G.S. benoemd. Later is Roozand bij de gemeente Pernis en Oud- en Nieuw-Engeland bij Hoogvliet (1821) gevoegd . i
In 1841 werd de gemeente opnieuw verenigd met Albrandswaard. Over deze vereniging ontbreken in het archief van Poortugaal de gegevens; het archief van de gemeente Albrandswaard bevat hierover wel bijzonderheden. Uit een brief van de gouverneur van Zuid-Holland van 10 juni 1841 blijkt dat door de minister een voorstel tot samenvoeging van beide gemeenten bij Provinciale Staten is ingediend. i
Ook Hoogvliet heeft van 1812 tot 1 april 1817 tot de gemeente Poortugaal behoord. i
Vóór 1795 waren de schoutambten van Poortugaal, Hoogvliet, Pernis en Albrandswaard vaak in één persoon verenigd, hetgeen de samenvoeging ongetwijfeld vereenvoudigde. Zo was vanaf 1747 Pieter Tijken schout van Poortugaal, Pernis, Hoogvliet en Albrandswaard. Hij werd in die ambachten opgevolgd door zijn zoon in 1776 om in 1795 door de burgerij afgezet te worden. Intussen was H.W. van Zijll de Jong in 1789 tot adjunct-schout van deze ambachten benoemd. i
De gemeente Poortugaal is tot eind 1984 een zelfstandige gemeente gebleven, in welk jaar het fuseerde met Rhoon tot de gemeente Albrandswaard. i
Geschiedenis van het archief i
Verantwoording i
2. Inventaris i
Kenmerken
Datering:
1576-1984
Openbaarheid:
De archiefstukken met de nummers 700, 701, 737, 743, 756, 757, en 2397 jonger dan 60 jaar zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris; de archiefstukken met de nummers 727, 728, 1189, 1190, 1192-1195, 1217-1221, 1240, 1245, 1246, 1248-1251, 1274-1278, 1280, 1281, 1519, 1529-1531, 1533, 1536-1540, 1605-1615, 1617, 1618, 1707-1712, 2389, 2716, 2718, en 2731 jonger dan 75 jaar zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris
Omvang:
89.29 meter
Rubrieken:
Trefwoorden:
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS