content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: boedelinventaris
826 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte2098 boedelinventaris 29-Nov-1872
Datering:
29-Nov-1872
Aktesoort:
boedelinventaris
Aktenummer:
2098
Bladzijden:
18 t/m 20
Notaris:
Jean Louis Raoul le Rutte
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
1. Pieter Penning arbeider.
2. Adrianus Penning arbeider.
3. Teunis Stok arbeider gehuwd met Neeltje Penning.
4. Wouter Penning arbeider.
5. Arie Vermeulen sigarenmaker gehuwd met Lena Penning.
6. Jacob van den Berg arbeider gehuwd met Adriaantje Penning.
Allen wonende te Ridderkerk.
Pieter Penning voornoemd als voogd over Gerrit en Alida Penning, nagelaten kinderen van wijlen het echtpaar Adrianus Penning en Geertruij Hogerwerf.
Genoemde Pieter en Adrianus Penning sub. 1 en 2 vermeld, zijn de enige kinderen in eerste huwelijk verwekt bij wijlen het echtpaar Adrianus Penning, overleden te Ridderkerk op 1 oktober 1872 en Meinsje van Twist, overleden te Ridderkerk op 25 augustus december 1837; terwijl de genoemde Neeltje, Wouter, Lena, Adriaantje, Gerrit en Alida Penning, de enige kinderen zijn in tweede huwelijk van genoemde Adrianus en Geertruij, ab-intestato overleden te Ridderkerk op 23 april 1861. Voorts in tegenwoordigheid van Wouter vermeld onder sub. 4 in zijn hoedanigheid van toeziend voogd over de twee voornoemde minderjarigen. Op verzoek en in tegenwoordigheid van voornoemde personen bevindt de notaris zich te Ridderkerk aan de Pruimendijk in het sterfhuis van Adrianus Penning teneinde aldaar over te gaan tot het opmaken van een boedelinventaris inzake de nalatenschappen van Adrianus, Meinsje en Geertruij.
Als onroerend goed staat op deze lijst: een huis met schuur, erf, tuin en boomgaard gelegen te Ridderkerk aan de Pruimendijk en een onverdeeld een derde gedeelte en een perceel griendland gelegen als hiervoor.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
118
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte2099 boedelinventaris 05-Dec-1872
Datering:
05-Dec-1872
Aktesoort:
boedelinventaris
Aktenummer:
2099
Bladzijden:
21 t/m 24
Notaris:
Jean Louis Raoul le Rutte
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Op verzoek en in tegenwoordigheid van:
Maria Plaisier zonder beroep, weduwe van Paulus Aartszoon den Hoed, te Ridderkerk aan de Lagendijk:
a. als erfgename in de nalatenschap van genoemde Paulus, die op 17 september 1872 te Ridderkerk ab-intestato is overleden
b. als moeder en wettige voogd over de twaalf nog minderjarige kinderen genaamd Aart, Gerrit, Rijmpje, Arie, Teuntje, Adriaantje, Abraham, Paulus, Teunis, Gerardus, Maria en Willem den Hoed.
Voorts in tegenwoordigheid van Abraham den Hoed commissionair in vlas te Rotterdam in zijn hoedanigheid als toeziend voogd over de voornoemde minderjarigen, bevindt de notaris zich te Ridderkerk aan de Lagendijk in het huis van eerstgenoemde teneinde aldaar over te gaan tot het maken van een boedelinventaris. Als onroerende goederen staan op de lijst:
- een bouwmanswoning of vlasserstelling en gevolgen, bestaande in een huis met annex schuur en nog een afzonderlijk staande schuur, woonkeet, zwengelkeet, drooghuis, droogkeet, boomgaard, tuin en erf gelegen te Ridderkerk aan de Lagendijk nabij het dorp.
- zes arbeidershuisjes, loods en erf gelegen als hiervoor.
- een huis met het erfpachtrecht op de grond gelegen te Ridderkerk aan de Dorpsstraat aan de binnenkant van de hoge zeedijk voor de polder Oud Reijerwaard.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
118
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte2050 boedelinventaris 10-Jul-1872
Datering:
10-Jul-1872
Aktesoort:
boedelinventaris
Aktenummer:
2050
Bladzijden:
36 t/m 38
Notaris:
Jean Louis Raoul le Rutte
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
In de kantlijn: Teuntje Pietertje overleden 25 augustus 1872.

Klaartje Adriana Stehouwer de bouwerij uitoefenende, eerder weduwe van Pieter de Lijster Pieter Aadrianuszoon thans weduwe van Pieter Albertus Jozinuszoon de Lijster als geworden erfgenaam en als moeder en voogd over haar enig kind in haar huwelijk met laatstgenoemde verwekt, genaamd Jozinus.
Voorts in tegenwoordigheid van Jozinus de Lijster, bouwman te IJsselmonde in zijn hoedanigheid als toeziend voogd over de voornoemde minderjarige en nog als curator over de ongeboren vrucht waarvan genoemde requirante verklaart zwanger te zijn. De notaris bevindt zich in het huis van eerstgenoemde teneinde over te gaan tot het opmaken van een boedelbeschrijving.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
118
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte2031 boedelinventaris 29-Mei-1872
Datering:
29-Mei-1872
Aktesoort:
boedelinventaris
Aktenummer:
2031
Bladzijden:
90 t/m 106
Notaris:
Jean Louis Raoul le Rutte
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
1. Aart Wouterszoon Nugteren boekhouder te Rotterdam als executeur in de nalatenschap van Teuna of Tona Verrmeulen.
2. Anna Vermeulen zonder beroep, weduwe van Dirk van Woerkom, te Schiedam.
3. Teunis Vermeulen warmoezier te 's Gravenhage.
4. Adrianus Vermeulen arbeider te Geervliet.
5. Adrianus van Woerkom stadsklokkenluider te Schiedem gehuwd met Geertrui Vermeulen.
6. Aart Wouterszoon Nugteren boekhouder te Rotterdam, als gemachtigde van Leendert Teuniszoon Vermeulen arbeider te Geervliet, voor zich en als voogd over Anna Vermeulen.
7. Onder sub. 6 genoemde als gemachtigde van Jacob Aling, arbeider te Geervliet gehuwd met Willemina Vermeulen.
8. Onder sub. 6 genoemde als gemachtigde van Daniel van de Vliet arbeider te Rozenburg gehuwd met Barbara Vermeulen.
9. Onder sub. 6 genoemde als gemachtigde van Jan Vermeulen zonder beroep te Geervliet.
Genoemde Leendert, Willemina, Barbara, Jan en de minderjarige Anna zijn de vijf enige kinderen van wijlen Leendert Visser.
10. Leendert Dirkszoon Vermeulen, knecht te Katendrecht.
11. Aagje Barendrecht, zonder beroep, weduwe van Dirk Vermeulen te Katendrecht als moeder en voogd over haar minderjarige kinderen Hendrika, Barbara en Arie Vermeulen en Pietertje Vermeulen.
12. Jacobus Hendrik van Mieren Loovensteijn, onderwijzer te Rotterdam gehuwd met Maria Schilders voor zich en als voogd over Cornelis, Bardina en Willemina Schilders. Genoemde Maria en de drie minderjarigen zijn de enige kinderen van wijlen Aldert Schilders en Johanna Willemina Schaardenburg; hun moeder was het enige kind van wijlen Maria Vermeulen en Willem van Schaardenburg.
13. Jacoba Vlasblom zonder beroep, weduwe van Leendert Vermeulen te Ridderkerk als moeder en voogd over Arie, Dirk, Teunis en Lena Vermeulen.
14. Pieter Hendrik Benard, scheepmaker te Ridderkerk aan Bolnes, gehuwd met Anna Vermeulen.
15. Dirk Vermeulen, broodbakker te IJsselmonde.
16. Abraham Quispel, schoenmaker te Barendrecht gehuwd met Cornelia
Inhoud vervolg:
Vermeulen.
Voorts in tegenwoordigheid van Louis August Dickhoff, zonder beroep te Ridderkerk, als gemachtigde van Cornelis Korenvaart, arbeider te Rockanje als toeziend voogd over Anna Vermeulen en als gemachtigde van Cornelis van Schaardenburg, bezemmaker te Rotterdam, bevindt de notaris zich te Ridderkerk in het huis van Teuna of Tona Vermeulen die daar gewoond heeft en op 14 december 1871 is overleden, teneinde over te gaan tot het opmaken van een boedelbeschrijving.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
118
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS