content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

374 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte51 attestatie of verklaring 08-Mrt-1856
Datering:
08-Mrt-1856
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
51
Bladzijden:
32 t/m 34
Notaris:
Reinier Hendrik van der Waijfort
Standplaats:
Ridderkerk
Akteplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Jan van der Hilt, korenmolenaar - ter ene en Johannes Rijsdijk, winkelier - ter andere zijde, beiden wonende te Ridderkerk.
De comparant ter ene verklaart bij deze, onder de titel van ruiling, af te staan en mitsdien in volle eigendom over te dragen aan de comparant ter andere zijde, die deze ruiling en afstand verklaart te accepteren: de herberg en uitspanning genaamd het Regthuis van Ridderkerk, bestaande in een huis, schuur, huis, stalling, boomgaard, tuin en erf, getekend B nummer 110 met daarachter en naastgelegen tuinland, boomgaard en griend, alles staande en gelegen onder Ridderkerk op het dorp. Welk perceel door de comparant ter ene in eigendom is verkregen door koop van de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Bastiaantje Gerritsdochter Velthuizen weduwe van Cornelis Fleuriszoon Slooff. Waartegen de comparant ter andere zijde aan de comparant ter ene in ruiling afstaat een stenen balie windkorenmolen, genaamd de Korenaar met annex woonhuis, schuur en erf staande en gelegen te Ridderkerk aan de Eenigendijk, getekend A nummer 114B. De comparant ter andere zijde heeft de windkorenmolen in bezit gekregen door koop van Pieter Huijser. De ruiling vindt plaats onder bepaalde voorwaarden.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
91
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte170 attestatie of verklaring 27-Okt-1848
Datering:
27-Okt-1848
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
170
Bladzijden:
58 t/m 60
Notaris:
Reinier Hendrik van der Waijfort
Standplaats:
Ridderkerk
Akteplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
- Elisabeth Maria Roodenburg, weduwe van Jacobus Johannis de Reus, zonder beroep, als erfgename voor een vierde gedeelte van zijn nalatenschap en als moeder en voogd over haar zes minderjarige kinderen genaamd Jacobus Johan, Cornelia Elisabeth Maria, Gerarda Johanna Christina, Clasina Antonetta Helena, Elisabeth Maria Jacoba en Helena Johanna de Reus;
- Willemina en Antonetta de Reus, beiden meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep
Welke voornoemde meerderjarigen en de zes minderjarigen de enige kinderen zijn van de op 4 april 1846 genoemde overledene - allen te Dordrecht ter ene zijde en
- Dirkje de Lijster, weduwe van Paulus Oudijn, zonder beroep te IJsselmonde, ter andere zijde, voor zichzelf, de erfrechten overgenomen hebbende van Adriana Oudijn, huisvrouw van Teunis Breedijk bouwman te Waddinxveen, in de nalatenschap van haar vader Willem Oudijn, in leven zonder beroep, gewoond hebbende en op 28 december 1846 overleden te IJsselmonde en als moeder en voogd over haar vier minderjarige kinderen genaamd Pieter, Maria Adriana, Adriana Maria en Willem Oudijn. Welke Adriana en wijlen Paulus Oudijn de enige kinderen waren van Willem Oudijn. Zij rectificeren hiermede de akte van schuldbekentenis van 12 augustus 1845 voor notaris Stephanus van Donefer te Dordrecht, waarin vermeld staat onder punt 4 een perceel bouwland gelegen te Ridderkerk, dit moet zijn gelegen te IJsselmonde.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
82
 
 
 
 
 
Notariële akte506 attestatie of verklaring 14-Mrt-1935
Datering:
14-Mrt-1935
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
506
Bladzijden:
4
Notaris:
M.A.G. Roelants
Standplaats:
Ridderkerk
Akteplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Verklaring van Pieter Sparreboom te Slikkerveer.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
257
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte229 attestatie of verklaring 14-Dec-1859
Datering:
14-Dec-1859
Aktesoort:
attestatie of verklaring
Aktenummer:
229
Bladzijden:
50 t/m 51
Notaris:
Reinier Hendrik van der Waijfort
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Pieter Pons, tolgaarder te Mijnsheerenland, heeft van Jan Leendert Los notaris te Klaaswaal een bedrag van 700 gulden ontvangen.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
97
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS