content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

3.859 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte203 schuldbekentenis 23-Aug-1862
Datering:
23-Aug-1862
Aktesoort:
schuldbekentenis
Aktenummer:
203
Bladzijden:
51 t/m 53
Notaris:
Reinier Hendrik van der Waijfort
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Jacob Hendrikszoon Kruidenier koopman en zijn huisvrouw Geertruij Sloof zonder beroep te Charlois zijn aan Dirk Wilhelmus Hordijk procureur te Dordrecht een bedrag van 1200 gulden schuldig. Tot waarborg van de terugbetaling bezwaren zij met een hypotheek:
een huis met annex schoen- en zadelmakerswinkel, tuin en erf gelegen te Charlois op het dorp. Geertruij heeft het in eigendom verkregen bij scheiding van de gemeenschappelijke boedel van wijlen Jan van Nus en haarzelf en van laatstgemelde en haar tweede man wijlen Jan Niemantsverdriet, alsmede de nalatenschappen van genoemde van Nus en Niemantsverdriet volgens akte van 14 mei 1862 voor mij notaris verleden. Aanwezig als gemachtigde van de schuldeiser is Pieter Karsseboom timmerman te Ridderkerk aanwezig, hij neemt de schuldbekentenis in ontvangst.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
103
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte163 overeenkomst 31-Dec-1851
Datering:
31-Dec-1851
Aktesoort:
overeenkomst
Aktenummer:
163
Bladzijden:
31 t/m 33
Notaris:
Reinier Hendrik van der Waijfort
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Cornelis de Jong, bouwman wonende te Lekkerkerk, als vader de belangen waarnemende van zijn minderjarige zoon Willem de Jong zonder beroep te Lekkerkerk, komt via Jan de Jong te Ridderkerk als zijn gemachtigde, met Jurie Janis Giphart, timmerman te Dordrecht, overeen dat hij de dienstplicht zal overnemen van genoemde minderjarige voor een bedrag van 135 gulden.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
85
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte874 testament 30-Nov-1846
Datering:
30-Nov-1846
Aktesoort:
testament
Aktenummer:
874
Bladzijden:
88 t/m 90
Notaris:
Reinier Hendrik van der Waijfort
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Maaike Nugteren zonder beroep huisvrouw van Jan van der Ven zonder beroep te Ridderkerk benoemt haar tegenwoordige man tot haar enige erfgenaam. Als zij als langstlevende komt te overlijden vermaakt zij legaten aan: haar behuwdnicht Anna Karsseboom gehuwd met Adrianus Huizer broodbakker te Ridderkerk, onder bepaalde voorwaarden; haar behuwdbroeders en zusters Thomas, Dirk, Arie, Neeltje, Willem en Adriaantje van der Ven; haar zusters Heiltje, Janna, Marija en Grietje Nugteren; Cornelis Buitendijk melkboer te Heeroudelandsambacht. Tot haar enige erfgenamen van haar overige nalatenschap benoemt zij haar voornoemde behuwdbroers en zusters, haar behuwdbroeders en -zusters Gerrit, Neeltje, Christina en Willemijntje de Zeeuw en haar broeders en zusters Heiltje, Bastiaan, Janna, Marija, Grietje en Jan Nugteren. Alles echter met uitsluiting van de vermoedelijk afwezige zoon van haar behuwdbroer Dirk van der Ven genaamd Adrianus van der Ven en onder bepaling dat al hetgeen haar behuwdnichten Neeltje van der Ven gehuwd met Johannes Kesselaar en Cornelia van der Ven gehuwd met Jasper de Vroed van haar zullen erven door de zorg van haar na te melden executeuren zo te worden gesteld onder bewaring van een vertrouwd en solide persoon en aan gemelde erfgenamen uitbetaald in wekelijkse termijnen van hoogstens vijf gulden volgens het oordeel van haar gemelde executeuren. Tot executeur van haar uiterste wilsbeschikking benoemt zij haar behuwd neven Cornelis de Zeeuw en Bastiaan Nugteren, beiden te Ridderkerk en bij voor overlijden of andere onbekwaamheden van een hunner Pieter Karsseboom en van beiden: Karsseboom en Jan Nugteren, beiden eveneens te Ridderkerk.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
80
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte159 verkoop 26-Jun-1856
Datering:
26-Jun-1856
Aktesoort:
verkoop
Aktenummer:
159
Bladzijden:
33 t/m 36
Notaris:
Reinier Hendrik van der Waijfort
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Op verzoek van Huig van der Waal, bouwman en vlasboer te Ridderkerk, in zijn hoedanigheid van president Hoogheemraad van de polders Oud en Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk, en van Johannes van den Hoek, bouwman te Pernis, verkoopt de notaris op 27-06-1856 in het openbaar het grasgewas en de klaver staande op land in de polder Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk. Kopers zijn Bastiaan Hagendijk, watermolenaar te Ridderkerk, Hijmen Donker, bouwman te IJsselmonde (borgen Adrianus van Driel, vlasboer en Pieter Leendertszoon de Lijster, bouwman, beiden te IJsselmonde), Pieter Leendertszoon de Lijster, Jan Leendertszoon Nugteren, melkboer te Ridderkerk (borgen Aart Leendertszoon Nugteren, vlasboer en Willem Willemszoon Nugteren, broodbakker, beiden te Ridderkerk). De verhuring van de naweide is voor Adrianus van Driel, vlasboer te IJsselmonde, en Pieter Pieterszoon de Lijster, bouwman te IJsselmonde.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
91
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS