content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.885 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte51 veiling 04-Jun-1896
Datering:
04-Jun-1896
Aktesoort:
veiling
Aktenummer:
51
Bladzijden:
52 t/m 56
Notaris:
F.H. baron d-Aulnis de Bourouill
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Op 04-06-1896 vindt plaats een veiling van onroerend goed in de herberg van Abraham van der Sluis te H.I.Ambacht.
Curator: Mr. Pierre Jean Francois Henri van de Riviere, advocaat en procureur, Dordrecht.
Hij is curator over de onbekende nalatenschap van Gerrit Verhoeven, weduwnaar van Hendrikje Kroos, in leven herbergier, wonende te H.I.Ambacht, overleden 03-02-1896 zonder bekende erfgenamen.
Het betreft een woonhuis, waarin herberg, genaamd "Halfweg', met schuur, erf en weg, te H.I.Ambacht, Veersedijk. Gerrit Verhoeven is dit bij successie aangekomen van Adriaantje Verhoeven, weduwe van Willem Stehouwer Pieterszn., die daar voor aankwam door koop van Leendert van der Graaf, transportakte 18-02-1852 te Zwijndrecht. Hendrikje Kroos is overleden op 07-01-1896. Het onroerend goed wordt afgeslagen op 23-01-1896. Eigenaar wordt Pieter Bijkerk Jacobszn., koopman, op de som van 910,-- gulden. Hij deed de koop voor Cornelia van Asperen, weduwe van Jan Baldee, zonder beroep, Papendrecht.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
160
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte53 verkoop 10-Jul-1896
Datering:
10-Jul-1896
Aktesoort:
verkoop
Aktenummer:
53
Bladzijden:
57 t/m 58
Notaris:
F.H. baron d-Aulnis de Bourouill
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Gerrit Visser, alias Gerrit Visser Willemszn., koopman, Rijsoord, Ridderkerk. Hij heeft verkocht aan Paulus van Gelder, koopman, Rijsoord, Ridderkerk, een huis met tuin en erf, Oudendijk, Ridderkerk.
De koper is hier aangekomen bij de veiling van 24-02-1896 voor de som van 400 gulden.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
160
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte46 verkoop 30-Mrt-1896
Datering:
30-Mrt-1896
Aktesoort:
verkoop
Aktenummer:
46
Bladzijden:
36 t/m 37
Notaris:
F.H. baron d-Aulnis de Bourouill
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
Mej. Wijndina Zwartbol, zonder beroep, weduwe van Pieter Boele Pieterszoon, Slikkerveer, Gem. Ridderkerk.
Zij heeft verkocht aan de firma p. Boele Pzn., te Slikkerveer, Gem. Ridderkerk, en overgedragen aan de vennoten Maarten Pieter Boele en Pieter Cornelis Boele, beiden scheepsbouwmeester, Slikkerveer, Ridderkerk:
een perceel erf, te Slikkerveer, binnendijks.
De verkoop is aangekomen bij akte van scheiding en verdeling 01-10-1887, ten hypotheekkantoor Dordrecht, 13-10-1887, deel 420, nr. 69.
De verkoop geschiedt voor de som van fl. 200,--.
Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
160
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte48 boedelscheiding 25-Apr-1896
Datering:
25-Apr-1896
Aktesoort:
boedelscheiding
Aktenummer:
48
Bladzijden:
38 t/m 46
Notaris:
F.H. baron d-Aulnis de Bourouill
Akteplaats:
Ridderkerk
Standplaats:
Ridderkerk
Inhoud:
1. Clasina Johanna Kooijman, weduwe van Cornelis Groenenboom, bouwvrouw te Ridderkerk,
a. voor zich:
b. als langstlevende der ouders en voogdesse over Trijntje Jannetje, Jannetje Trijntje, Leigje Pauwe, Jacob en Maria Pietertje Groenenboom.
2. Gerrit Groenenboom Corneliszoon, bouwman, Ridderkerk,
a. voor zich;
b. toeziend voogd over bovengenoemde minderjarigen, benoemd 23-11-1895; en Cornelis Jan Groenenboom, bouwman, Ridderkerk.
Cornelis Groenenboom is overleden 13-10-1895.
Cornelis van der Waal, landbouwer en dijkgraaf, Johannes Hendrik van der Hoek, landbouwer en heemraad en Jan Groenenboom, landbouwer, allen te Ridderkerk, waarderen de onroerende goederen uit de nalatenschap van Cornelis Groenenboom.
a. Bouwmanswoning met schuur, tuin, boomgaard en erf en weiland, polder Nieuw Reijerwaard, aan de Eenigendijk, en de Kerksteeg, voor de som van fl. 13.360,--.
b. Vijf arbeiderswoningen voor de som van fl. 2.000,--.
Hierna diverse onroerende goederen (Eenigendijk) voor fl. 400,--, (bouwland aan de Lagendijk, Nieuw Reijerwaard) fl. 2482,-- en (woonhuis aan de Eenigendijk) fl. 1.250,--. Tezamen 19.493,--.
Staat der goederen: baten: inboedel: fl. 9.920,--.
Contante gelden: fl. 643,--.
Wagens geleverde goederen: fl. 507,--.
Huur van dhr. A.v.Bommel: fl. 14,--.
Diverse lasten, totaalbedrag fl. 14.569,--.


Toegangsnummer:
1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer:
160
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS